Sweets

Print Friendly
Share Button

Sweet-syndrome_skin

"Sweet-syndrome skin" by Cohen PR - Cohen PR

Sweets sykdom (akutt neutrofil dermatose) L 98.2

 Definisjon:

 • Feberanfall
 • Utslett med ømme papler eller plakk med dype infiltrater (neutrofile granulocytter)

Beskrevet 1964 (av RD Sweet)

Forekomst:

 • Rask debut
 • Middelaldrende kvinner affiseres hyppigst
 • Også beskrevet hos menn og barn i alle aldre.

Disponerende tilstander:

 • Infeksjon i luftveier
 • Vaksinasjon
 • IBD ( ulcerøs colitt eller Crohn’s sykdom)
 • Revmatoid artritt
 • Blodsykdommer, inklusiv leukemi (ostest akutt myelogen leukemi).
 • Kreftsykdom oftest i tarm, urogenitaltrakt eller bryst/mamma
 • Svangerskap

Utredning

 • SR og CRP er forhøyet (systemisk inflammasjon)
 • Økt antall hvite blodlegemer (neutrofil leukocytose)
 • Hudbiopsi: mange neutrofile inflammatoriske celler og desturerte celler (leukocytoklastisk) samt ødematøse endothelial cells i blodårevegger.

Forløp

 • Progresjon er vanlig
 • Høy eller moderat feber
 • Redusert almentilstand
 • En eller flere rode og ømme knuter i eller under huden. Disse øker i størrelse og varer i flere uker.  Hudforandingene kan også ha pustler, ulcerasjoner og kan avbleke i senter. Kan ligne pyoderma gangrenosum.
 • Ledd- og hodesmerte
 • Såre øyne og munnsår.
 • Kan affisere de fleste indre organer

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Steroider forsøkes først. Hvis ikke tilstrekkelig effekt brukes Dapson, Kolkisin eller biologiske immundempende medikamenter. NSAID kan lindre symptomer.

Litteratur

Palm