Klassifikasjonskriterier (ACR 1980 og ACR-EULAR 2013)

Print Friendly
Share Button

 

Sykdomskriterier for forskning (ACR kriterier, 1980)

Hovedkriterium er: hard hud på fingre eller tær (skleroderma proksimalt for MCP/MTP) eller to av:

1.Sklerodaktyli (hard hud på fingre)

2.Sår eller svinn av vev (atrofi) på fingertupper

3.Økt arrvevev i deler av begge lunger (bilateral basal pulmonal fibrose)

Mer spesifikt her

Nye kriterier (ACR-EULAR 2013) er mer kompliserte, men mer nøyaktige (Sensitivitet 91%, spesifisitet 92%):

Klassifikasjonskriterier. 2013 (van den Hoogen F et al) (minst 9 skår for diagnose):

Skår (vekting):

Sklerodaktyli på fingre og proksimalt for

MCP leddene (begge hender)                                            9

Puffy fingre                                                                         2 eller

Sklerodaktyli av minst en hel finger distalt for MCP           4 (velg høyeste skår)

Ulcer på fingerpulpa                                                           2 eller

Pitting scars/arr/skorper på fingertupp                              3 (velg høyeste skår)

Teleagiektasi                                                                      2

Kapillaroskopi patologisk                                                   2

Pulm hypertensjon eller/og interstitiall lungesykdom        2

Raynaud                                                                            3

Antistoff relatert til Syst sklerose

(CENP, SScL70, aRNA Polymerase III)                           3

 

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm