Henvisningen systemisk sklerose

Print Friendly
Share Button

Viktigtst

 • Hva bygger mistanke om systemisk sklerose på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Systemisk sklerose med mulig nyrekrise haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Diagnosen

 • Sykehistorie (Raynauds fenomen, stram hud, leddsmerter)
 • Klinisk undersøkelse (hudforandringer, affeksjon av indre organer)
 • Antistoff (CENP, anti-centromer, ScL-70) i serum

Ved usikker diagnose:sjekk her

Henvisningen bør inneholde vurdering på følgende:

Sykehistorie

  • Raynauds fenomen (trefasisk)
   • Nylig tilkommet eller i årevis?
  • Reflux (gastroøsofagal)
  • «Puffy hands» ( hovne fingre)
  • Sklerodaktyli (hard og stram hud på fingre)
  • Hard hud proksimalt for albuer/knær eller på bryst, mage eller rygg (diffus form)
  • Ulcera eller «Pitting scars» (substansdefekt) på fingertupper
  • Teleangiaktasier (begrenset form)
  • Calcinose subcutant (begrenset form, CREST)
 • Tørrhoste, belastningsdyspné (lungeaffeksjon)
 • Kjent hjerteaffeksjon (ekkokardiografi)
  • Pulmonal hypertensjon

Undersøkelser

 • Serum-antistoff

  • Antistoff CENP (begrenset form)
  • Scl70/topisomerase (diffus form)
  • Andre

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO llokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm