Sjekkliste for journalskriving Systemisk sklerose

Print Friendly
Share Button

ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (begrenset CREST form)

(Sumskår=9 for diagnosen ihht kriterier 2013)

Sykehistorie (Ta med det som passer)

 • Sykdomsdebut (ikke Raynaudfenomen: tid og symptom)
 • Raynaud fenomen (debutår)
 • Reflux symptomer (gastroøsofagalt)
 • Dysfagi, symptomdebut og påvist
 • Digitale ulcera
 • Funn ved kapillaroskopi (megakapillærer, neoangiogenese, blødninger)
 • Renal krise eller annen hypertensjon (diffus form)
 • Pulmonal hypertensjon – (ekko <35mmHg (systolisk) og ved hø. Katerisering <25mmHg (middeltrykk) er normalt)
 • Dyspné /tørrhoste
 • Siste CT pulm eller PET/CT og
 • Siste lungefunksjonstester (DLCO%, FEV!%, FVC%)
 • Siste ekkokardiaografi (normalt trykk, <35mmHg ved ekko)?
 • Malabsorpsjon, diaré, fekal inkontinens. Vekttap siste 3 måneder?
 • Utbredelse av hudaffeksjon (lokalisering, progrendierende eller i bedring?)
 • Rodnan skin skår ved siste registrering
 • Tendon friction rub (diffus form)
 • Antistoff: Scl 70, CENP (a.centromer), a-RNA polymerase III
 • Hensikten med konsultasjonen nå

Medikamentliste

 • Allergier (medikamentallergier, andre)
 • Inkontinens for avføring?
 • Vekt nå
 • Røker (aldri, tidliger, nåværende)

Undersøkelsesresultater:

 • Klinisk status
  • Blodtrykk og vekt nå
  • Ødemer
  • Dyspne (i ro eller ved belastning; NYHA klasse I-IV)
  • Auskultasjon lunge og hjerte
  • Abdomen meteoristisk (bakteriell overvekst)?
 • Hud affeksjon (begrenset eller diffus form), teleangiektsier, calcinose, substansdefekter.
 • Rodnan skin skår
 • Lab (blodprøver inkl antistoff og urin)
 • Rtg øsofagus
 • CT lunger
 • Ekko cor eller kateterisering (pulmonal hypertensjon)
 • Kapillaroskopi
 • 6- min gangtest
 • Calcinose
  • Rtg hender?

Plan for innleggelse / konsultajonen

 • Sykdomsaktivitet
 • Komplikasjoner (lunge, hjerte, mage, tarm, nyrer, hud)
 • Medikamentjustering (Hvorfor?)

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm