Svangerskap ved Systemisk Sklerose

Print Friendly
Share Button

Generelt

Sykdommen systemisk sklerose (systemisk sklerodermi) påvirkes vanligvis ikke mye av et svangerskap som generelt er fullt mulig, men med noen viktige unntak:

 • Pulmonal hypertensjon er absolutt kontraindikasjon mot svangerskap
 • Ikke bli gravid dersom alvorlig redusert nyrefunksjon foreligger
 • Alvorlig redusert lunge- eller hjertefunksjon kan være kontraindikasjon
 • Medikamentene methotrexat og mykofenonat (MMF)/CellCept skal ikke brukes under svangerskap.
 • Generelt ved systemisk sklerose fødes 25% av barna for tidlig (mot 12% i vanlig befolkning)
  • Fødsel før uke 34 hos 10% (5% i vanlig befolkning)
  • Bruk av kortikosteroider (Prednisolon) ka være nødvendig i noen tilfeller (for eksempel ved samtidig aktiv interstitiell lungeaffeksjon eller betydelig myositt), men assosieres med tidlig fødsel
  • Sykdomsaktiviteten og sykdomsforløpet er omtrent uendret
  • Hudsymptomene forløper som ellers
  • Noe økte leddsmerter
  • Økt magesyrerefluks
  • Hjerte-, lunge og hyre komplikajsoner kan oppstå særlig blant dem med antistoffet Scl-70

Renal krise under svangerskap

 • Livstruende komplikasjon
 • Daglig økende kreatinin i serum og blodtrykksstigning
  • Ved samtidig økende urinsyre i serum og leverenzymstigning vurderes preeklapsi som differensialdiagnose
 • Behandling
  • Forsøk Tandate og/eller Adalat / Adalat oros
  • Dersom behandlingen ikke har tilstrekkelig effekt, må ACE-hemmer gis for å redde pasientens liv selv om risiko for fosterskade oppstår.

Sjekkliste når svangerskap ved systemisk sklerose planlegges

 • Forbudte medikamenter (se ovenfor)
 • Tegn til organskader
 • Sjekk vitamin D og jern-status (25-OH vit-D, transferinreseptor). Mulig redusert opptak fra tarmen ved systemisk sklerose
 • Antistoff mot ScL-70 og RNA-polymerase III øker komplikasjonsfaren ved graviditet
 • Antifosfolipid-antistoff bør sjekkes selv om systemisk sklerose neppe har økt forekomst
 • Gynekologisk vurdering overveies
 • Informer om systemisk sklerose ikke er arvelig

Sjekkliste under svangerskap ved systemisk sklerose

 • Følges som «risikosvangerskap»
 • Medikamenter som tillates:
  • Protonpumpehemmere
  • Calciumantagonister (Adalat)
  • Antihistaminer
  • Lav dose acetylsalisylsyre (Albyl-E 75-160mg)
 • Prednisolon eller andre kortikosteroider unngås eller i lavest mulig dose
 • Monitorer (ved ultralyd på fødepoliklinikk)
  • Fosterets vekst
  • Gjennomblødning i livmor og navlearterier
 • Sjekk tegn til for tidlig fødsel

Sjekkliste ved fødsel og systemisk sklerose

 • Informer fødestuen dersom utbredte hudforandringer foreligger
  • Kan gi prblemer for anestesi og venøs tilgang
 • Regional anestesi (spinal/epidural) foretrekkes fremfor narkose (intubasjon)
 • Episotomi eller sår ved Keisersnitt tilheler vanligvis ukomplisert
 • Etter fødsel
  • Følg blodtrykket

Palm