Aktivitetsskår EScSG, sykdomsaktivitet) ved Systemisk Sklerose

Print Friendly
Share Button

Sykdomsaktivitet (EUSTAR-index, 2017) ved Systemisk sklerose*

Skår brukes til å følge den enkeltes sykdomsaktivitet. Skår på minst 2,5 kan regnes som akiv / høy-aktiv sykdom

Symptom/funn Skår-vekt
Pasienten merker forverring siste måned 1,5
Diagitale ulcera (sår på fingertupper) 1,5
Modifisert Rodnan hud-skår >18 (ved <=18; skår x 0,084) 1,5
«Tendon friction rub» (senekrepitasjon) 2,25
CRP >10mg/L 2,25
DLCO <70% av forvented 1,0

Litteratur

Palm