Utredning: Tips for Systemisk sklerose

Print Friendly
Share Button

ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (Begrenset form, CREST)

Diagnosen baseres på

Sykehistorie

 • Raynauds fenomen (trefasisk)
 • non-Raynauds affeksjon
  • Reflux (gastroøsofagalt)
  • Svelgeproblemer (øsofagusaffeksjon)
  • Antistoff CENP (begrenset form) eller Scl70/topisomerase (diffus form)
  • Puffy hands (fingre)
  • Sklerodaktyli (hard hud på fingre)
  • Ulcera eller Pitting scars (substansdefekt) på fingertupper
  • Teleangiaktasier (begrenset form)
  • Kalsinose (begrenset form) (andre kalsinose-årsaker her)
  • Hard hud proksimalt for albuer/knær eller på bryst, mage eller rygg (=diffus form)
  • Magasmerter og/eller HgB fall (GAVE= gastral antral ventrikulær ektasi) (diffus form)
  • Renal krise med malign blodtryksstigning og kreatininstigning (diffus form)
  • Tørre øyene, munn eller vaginalt (sekundært Sjøgrens syndrom)
  • Tørrhoste, belastningsdyspné (lungeaffeksjon)
 • Siste CT pulm (resultat)
 • Siste lungefunksjonstester (FVC, DLCO % av forventet)
 • Avføringsmønster (bakteriell overvekst, fekal inkontinens)
 • Siste ekkokardiografi eller høyre katetermåling (mmHg) (pulmonal hypertensjon)
 • Behandlet med Nifedipin (Adalat), Protonpumpehemmer (Nexium..), Cyklofosfamid (Sendoxan), Sildenafil (Revatio, Viagra), Bosentan (Tracleer)

Klinisk undersøkelse

 • Vekt
 • Blodtrykk
 • Auskultasjon (hjerte, lunger)
 • Ødemer eller dyspné (funksjonsvikt: hjerte (pulm hypertensjon), lunger, nyrer)
 • Hud (Rodnan skin score), utbredelse proksimalt for albuer og knær, trnikus, ansikt og hals? (diffus form).
  • Puffy hands
  • Sklerodaktyli
  • Teleangiaktasier
  • Calcinose
  • Karpemunn
 • Synlig Raynauds fenomen
 • Ulcera eller pitting scars (substansdefekt på fingertupper)
 • Tendon friction rub (diffus form)

Supplerende undersøkelser

 • Røntgen øsofagus (dynmaisk med kontrassvelging) eller manometri (dysmotilitiet, stenoser, refluks).
 • CT thorax (mattglass, fibrose eller utvidet lungearterie (>3,5cm) ved mistenkt pulmonal hypertensjon)
  • >20% affeksjon av lungevev tyder på alvorlig lungeaffeksjon.
 • Lungefunksjonstester (FEV1, FVC, DLCO%)
  • FVC<70% og >20% affisert lungevev oppfattes som alvorlig lungeaffeksjon
  • Hvis FVC og DLCO faller hhv 10% og 15% pr år er det tegn på alvorlig lungeaffeksjon –> Immunsuppresiv behandling med cyclofosfamid eller mykofenolat vurderes
 • Kapillaroskopi (megakappilærer, blødninger, ”bushy” kapillærer..)
 • Ekko og eventuelt hø.katerisering
 • ”Rodnan skin score”
 • Antistoff: ANA, ENA
  • CENP/anti-centromer: begrenest form,
  • SCL-70/topisomerase I: diffus form
  • PM-Scl 100 eller PM-Scl 70 tyder på myositt-overlapp (sjekk muskelkraft, atrofier og CK, evt EMG og MR lårmuskler)
  • U3-RNP økt risk for pulm arteriell hypertensjon
  • RNA-polymerase III: økt risk for renal krise
 • Kreatinin i serum
 • CK i serum (myositt -overlapp)
 • Urin stiks
 • 6-minutters gangtest (hjerte-lunge funksjon)

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm