Takotsubo

Print Friendly
Share Button

Takotsubo kardiomyopati (Stresskardiomyopati) ”broken heart syndrome”

Definisjon

Brystsmerter og hjertesvikt samtidig med annen kritisk alvorlig sykdom, inkludert kritisk SLE, kritiske faser av systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt. Forekommer også etter alvorlig emosjonelt stress (”broken heart”, «knust hjerte»). Ultralyd av hjertet (Ekko Doppler) viser svekket venstre hjertekammer (ventrikkel). EKG forandringer som ved anteriort infarkt. Koronarangiografi (kransarterier) normal.

Sykdomsårsak

Stresshormoner er oftest katekolaminer betydelig forhøyet slik som ved feokromocytom som kan gi lignende kardiomyopati. Endelig avklaring foreligger ikke. SLE eller annen alvorlig sykdom kan være utløsende

Symptomer

Akutte smerter bak brystbenet slik som ved hjerteinfarkt er vanligst. Noen debuterer med tung pust, besvimelse og sjokk. I løpet av få dager kan det oppstå tegn på hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, tung pust og lungeødem.

Forekomst

Takotsubo kardiomyopati utgjør ca 2% av tilfeller med mistenkt akutt koronarsykdom.

Diagnose

Ekkokardiografi viser forbigående redusert bevegelighet (hypokinesi) i den venstre hjerteventrikkelen i områder utover det en enkelt koronararterie forsørger. Koronar angiografi uten stenoser eller tegn til plakkruptur. EKG viser nye forandringer, ofte som ved fremre veggs infarkt (ST hevning , T-bølge inversjon eller forlenget QT-intervall). Myokardenzymer (troponiner) er normale eller moderat forhøyet.

Mer om diagnose her: (Ref: Scantlebury DC, 2014)

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

 • Hjerte/koronarsykdom av annen årsak
  • Akutt koronar syndrom
  • Angina pectoris
  • Aortadisseksjon
  • Kardial tamponade
  • Kardiomyopati
   • Dilaterende
   • Hypertroferende
 • Lungeemboli
 • Pneumothorax
 • Feokromocytom
 • Myokarditt

Behandling

Betablokker, ACE hemmer hvis ikke LVOT gradient. Hvis kardial svikt er diuritika aktuelt (ikke ved LVOT gradient).

Forløp

Kardiogent, hypotensivt sjokk kan forekomme (Ekkokardiografi for å utelukke LVOT obstruksjon). Normalisering av ventrikkelfunksjon etter 1-4 uker. Sykehusmortalitet er ca 2%.

Ltteratur

Palm