Urinsyregikt

Print Friendly
Share Button

gout

Definisjon

Urinsyregikt eller «gikt» (engelsk: «gout») er en artrittsykdom som skyldes at urinsyrekrystaller felles ut fra bod og skaper en kraftig revmatisk betennelse. Noen får også nyresten.

Sykdomsårsak

Årsaken er oftest at urinsyrenivået i blodet har oversteget en grenseverdi. Det kan skje dersom produksjonen av urinsyre er unormal høy (genetisk, ved sykdom der celler går til grunne), nyresvikt eller ved livstilsproblem med metabolsk syndrom. Når urinsyrenivået i blodet overstiger 420-450mikromol/L, øker risiko for utfelling av urinkrystaller, oftest i stortåens grunnledd hos disponerte personer.

Forekomst

Blant personer over 75år forekommer urinsyregikt hos 7% menn og 4% kvinner i Storbritannia (ref Kou CF, 2015)

Symptomer

Forhøyet urinsyre i blod gir ikke plager før det dannes urinsyrekrystaller, oftest i ledd.

– Akutt urinsyregiktanfall

 • Akutt betennelse med sterke smerter, rødhet og hevelse
 • Brå start, ofte om natten eller morgenen
 • Maksimale plager oppleves etter 12-24 timer. Tilbakegang i løpet av dager-få uker
 • De aller fleste (80%) har ett angrepet ledd. Oftest er det stortåens grunneledd (podagra) eller et kne
 • Ved gjentatte anfall er det mer vanlig at også andre ledd som ankel, håndledd, fingre eller slimposen ved albuer angripes

– Kronisk urinsyregikt

 • Smertefrie ansamlinger med krystaller (tofi) under huden i sener eller slimposer for eksempel på albuer typisk
 • En kjenner ofte harde knuter som ofte har gul-hvit farge
 • Tofi kan sitte blant annet på ører, fingre, underarmer og albuer
 • Gjentatte episoder md akutt urinsyregikt eller tofi ved ledd kan medføre varige leddskader

Diagnosen

Feil diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

 • Septisk artritt (oftest bakterier) er viktig å utelukke
  • Symptomene kan være ganske like. Leddvæske- og blodundersøkelser er avgjørende
 • Kondrocalcinose (Calcium pyrofosfat krystaller (pseudogikt))
  • Høy urinsyre i blod forventes ikke
  • Krystallene har annen form ved mikroskopi
 • Artrose i stortås grunnledd
  • Mindre akutte symptomer
  • Ikke forventet høy urinsyre i blodprøve
  • Røntgenbilde tyder på artrose
  • Skade
   • Ofte på føtter
   • Stressfraktur ved osteoporose eller uvanlig og langvarig belastning (fotturer)

Forebygging

 • Informasjon om sykdomen er viktig for å redusere skadene
 • Kostholdsendring vurderes
 • Vektreduksjon vurderes
 • Undersøkelser for å kartlegge om andre sykdommer foreligger. Disse omfatter hjerte, blodårer, høyt blodtrykk, diabetes og nyresykdom. Fedme, høyt kolesterol og røking bør korrigeres
 • Bruk av noen typer blodtrykksmedisin (blant annet tiazider, ACE-hemmere) øker risiko for urinsyregikt
 • Acetylsalisylsyre (ASA) (Albyl-E) øker urinsyrenivået og risiko for urinsyregiktanfall
  • Kombinasjon med urinsyresenkende behandling kan overveies

Behandling

– Akutt urinsyregikt

 • NSAID er tabletter mot revmatisk betennelse (NSAIDs = non-steroid-antiinflammatory-drugs)
  • For eksempel naproxen, dilofenak eller COX-II hemmeren Arcoxia
  • Behandlingen varer inntil 2-3 dager etter at symptomene er gått tilbake (typisk et par uker)
  • Kombinasjon med magesårforebyggende medikament (for eksempel Somac) anbefales
  • Forsiktighet i høy alder og ved sykdommer i mage-tarm, hjerte og/eller nyrer
 • Kolkisin tabletter i lave doser (1mg etterfulgt 1 time senere med 0,5mg) er et alternativ til NSAIDs, men sjeldnere brukt. Unngås ved nyresvikt eller ved samtidig bruk av ciklosporin (Sandimun Neoral) eller enkelte antibiotika
 • Prednisolon er et alternativ når NSAID ikke kan brukes
  • Prednisolon tabletter 30-35 mg/dag i inntil 5 dager
 • Leddpunksjon og injeksjon av kortison (for eksempel Lederspan) er aktuelt
 • Kombinasjonsbehandling (for eksempel Kolkisin + NSAIDs eller Prednisolon)
 • Anakinra (Kineret) eller canakinumab (Ilaris) injeksjoner brukes i spesielle tilfeller. Sist nevnte er imidlertid ekstrem dyr.

– Kronisk urinsyregikt

For alle medikamenter gjelder at behovet må vurderes opp mot risiko for bivirkninger. Nyre- hjerte- og mage/tarmsykdommer eller bruk av ciclosporin (Sandimmun Neoral) kan komplisre behandlingen

 • Allopurinol (for eksempel Zyloric) tabletter reduserer produksjonen av urinsyre og dermed urinsyrenivået og risiko for urinsyregikt
  • Skal ikke startes før et anfall er gått over
  • Virker forebyggende ved regelmessig, daglig inntak
  • Lav dose og forsiktighet ved redusert nyrefunksjon
  • Start med lav dose (for eksempl 100 mg/dag)
 • Probecid øker utskillelsen av urinsyre
 • Kolkisin i lav dose (0,5-1mg/dag), lavere dersom redusert nyrefunksjon.
 • NSAID i lav dose kan vurderes som alternativ til Kolkisin. Forsiktig ved risiko for magesår og ved redusert nyrefunksjon
 • Febuxostat er godkjent i USA
  • Forsiktighet ved hjertesykdom
 • Lesinurad senker urinsyrenivået og er godkjent av europeiske helsemyndigehter (2016)

Forhøyet urinsyre i blod uten symptomer (asymptomatisk hyperurikemi)

 • Utredning for å utelukke spesiell bakenfor liggende sykdom anbefales
 • Omtrent 2/3 utvikler ikke urinsyregikt eller andre relaterte plager
 • Kosthold- og livsstilsendringer kan være aktuelle tiltak
  • Ved overvekt tilstrebes vektreduksjon
  • Redusere alkoholinntak
  • Øke matinntak av lav-fett og planteprodukter.
  • Redusere inntak av rødt kjøtt og fisk
  • Dersom vedvarende høye verdier, vurderes nytte og risiko ved bruk av medikamenter i hvert enkelt tilfelle

Litteratur

Palm