Differensialdiagnoser ApLs 4.67/5 (3)

Share Button

En lege som har erfaring med Apls vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

Differensialdiagnoser ved ApLs:

 • Falsk positive aPL antistoff-tester er vist hos opptil 9,4% av blodgivere. Diagnosen stilles derfor ikke bare basert på blodprøveresultater. Test igjen med 3 måneders intervall
 • Falsk negative tester kan også foreligge, men antas å være sjelden: antistoff mot phosphatidylserin, phosphatidylinositol og prothrombin.
 • Venøs trombose:
  • Koagulopatier: Faktoranalyser
  • Defekter i trombolysesystemet
  • Cancer/myeloproliferative sykdommer
  • Nefrotisk syndrom med proteintap
 • Arteriell tromboemboli
 • Kombinert Venøs og Arteriell okklusjon:
  • Defekt trombolyse (dysfibrinogenemi eller plasminogen aktivator mangel)
  • Homocysteinemi
  • Myeloproliferative sykdommer
  • Polycytemia vera (hyperviskositet)
  • Paroxymal nocturnal hemoglobinuri
  •  Waldenstrøms
  • Sigdcelle-sykdom
  • Vaskulittsykdommer
  • Paradoksal emboli
 • Kreftsykdom
  • Økt risiko for tromboser ved kjent kreftsykdom, men også ved ikke erkjent kreftsykdom (initialt symptom før diagnose)
   • En begrenset malignitetsutredning er anbefalt ved trombose uten kjent årsak

Uklar årsak til tromboembolier

Litteratur

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden