Differensialdiagnoser APLS 4.67/5 (3)

Share Button

En lege som har erfaring med APLS vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

Differensialdiagnoser ved APLS:

 • Falsk positive anti-fosfolipid (APL) antistoff-tester forekommer hos opptil 9,4% av blodgivere. Diagnosen antifosfolipid syndrom (APLS) stilles derfor ikke bare basert på blodprøveresultater, og testen skal vise forendringer over tid. Test igjen etter tre måneder
 • Falsk negative tester (ingen utslag i testen selv om APLS foreligger) kan også foreligge, men antas å være sjelden: antistoff mot phosphatidylserin, phosphatidylinositol og prothrombin kan være årsaker
 • Venøs trombose:
  • Koagulopatier: Faktoranalyser
  • Defekter i trombolysesystemet
  • Cancer/myeloproliferative sykdommer
  • Nefrotisk syndrom med proteintap
 • Arteriell tromboemboli
 • Kombinert Venøs og Arteriell okklusjon:
  • Defekt trombolyse (dysfibrinogenemi eller plasminogen aktivator mangel)
  • Homocysteinemi
  • Myeloproliferative sykdommer
  • Polycytemia vera (hyperviskositet)
  • Paroksymal nocturnal hemoglobinuri
  •  Waldenstrøms makroglobulinemi
  • Sigdcelle-sykdom
  • Vaskulitt-sykdommer
  • Paradoksal emboli
 • Kreftsykdom
  • Økt risiko for tromboser ved kjent kreftsykdom, men også ved ikke erkjent kreftsykdom (initialt symptom før diagnose)
   • En begrenset malignitets-utredning er anbefalt ved trombose uten kjent årsak

Uklar årsak til tromboembolier

Litteratur

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden