Katastrofalt apL-syndrom (CAPS) 5/5 (3)

Share Button

Katastrofalt apL-syndrom (CAPS) (Ashersons syndrom)

Definisjon

Alvorlig komplikasjon til antifosfolipidsyndrom (ApLs). Multiorgansvikt ved mange vaskulære okklusjoner (blodpropper) ved ApLs.

Kriterier

 1. Tre eller flere organer involvert (nyre: s-Kreas>50% økt (som tegn på nyresvikt), Blodtrykk over 180/100 mmHg og/eller proteinuri.
 2. Utvikling (raskt) over  < 1uke
 3. Histologisk (vevsprøve) småkarsvasklulitt med okklusjon (blodpropp) i minst ett organ
 4. Lupusantikoagulant eller antikardiolipin antistoff

Sikker CAPS: alle 4 punkter, 3 punkter: sannsynlig CAPS (ref Ascherson R, 2003)

Diagnostisk: forslag her (Aquiar CL 2013)

Behandling

 • Intensivavdeling
 • Antikoagulasjon (Heparin og Marevan)
 • Plasmaferese (Plasmautskifting)
 • Dialyse
 • Cyclofosfamid (Sendoxan)
 • Immunglobuliner
 • Frossen plasma
 • Fibrinolyse
 • Utprøvende behandling (for spesielle tilfeller): Eculizumab

Prognose

Alvorlig tilstand. Dødsfall rapportert hos 48%

Antifosfolipidsyndrom BINDVEVESSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden