Sapporo kriterier for APLs 5/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Kriterier for diagnosen (Sapporo/Sidey kriterier 2006) (1+2);

  1. Klinisk:
    1. Vaskulær blodpropp (trombose) (venøs- 32%) eller arteriell
    2. Eller spontanabort (8%) (etter minst 10 ukers svangerskap eller mindre enn 34 ukers graviditet ved (pre-)eklampsi/placentainsuffisiens) eller minst tre uforklarlige spontanaborter før 10 ukers svangerskap.
  2. Serum-antistoff mot fosfolipider(kardiolipin/beta2 glykoprotein/lupus antikoagulant) i medium-høyt titer IgG eller IgM målt i signifikant positiv titer ved minst to anledninger med minst 12 ukers avstand de siste 5 år.

Mer her (medicalcriteria.com)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden