Graviditet ved Antifosfolipid antistoff (ApL) eller Antifosfolipidsyndrom (ApLs) 4/5 (1)

Share Button

Antifosfolipid antistoff (ApL), Antifosfolipidsyndrom (ApLs) & svangerskap

Risikosvangerskap

  • Pasienter vurderes fulgt opp som «risikosvangerskap» der gynekolog/fødselslege og hematolog (blodsykdommer) og/eller revmatolog (hvis også SLE, Sjøgrens eller annen revmatisk sykdom) samarbeider
  • Omtrent en av tre med SLE har “sekundært” ApLs med tilhørende risikofaktorer
  • Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff og beta-2 glykoprotein øker risko for blodpropp (trombose) og komplikasjoner relatert til graviditet
  • De med høye nivåer av antistoffene, særlig lupus antikoagulant eller forekomst av alle tre antistoff (trippel positive) er mest utsatt
  • Høye nivå av IgG antistoff anses er av større betydning enn IgM nivå og høye nivå er verre enn lave nivå

Blodpropp (trombose) -risiko

Risiko for blodpropp (tromboemboli) er uansett økt i svangerskap og i ukene etter fødsel. Den gravide kan få blodpropp (tromboembolier) som dyp venetrombose (DVT), lungeemboli eller slag. Fosteret kan rammes via blodpropper i morkaken (placenta) og dermed økt risiko for abort eller dødfødsel.

  • Ved ApLs (se ovenfor) gis derfor medikamenter (antikoagulatia) som reduserer risiko for blodpropp. Marevan må ikke brukes under svangerskap (økt risiko for fosterskade ved bruk etter svangerskaps uke 6). Vanligst brukt er acetylsalisylsyre (ASA, Albyl-E) 75 mg/dag (frem til svangerskaps uke 37), ofte i kombinasjon med Fragmin, Klexane eller Heparin injeksjoner. Enkelte data tyder på at også Plaquenil (hydroxyklorokin) kan ha noe blodpropp beskyttende virkning (og kan redusere nivået av SSA/B antistoff), også under svangerskap (Ref. Sciascia S, 2015)
  • Antikoagulatia kan begrense mulighet for epidural anestesi ved fødsel
  • Etter fødsel kan en etter 2-3 uker vurdere å starte Marevan igjen (hvis brukt før svangerskap). OBS! INR nivå kan variere og skape doseringsproblemer kort tid etter fødsel. Alternativt brukes Fragmin eller Klexane ca 6 uker etter fødsel.

Spontanaborter

Spontanaborter. Studier har vist at blant pasienter med kombinert SLE og ApLs forekommer gjentakende aborter hos 38-59% av pasientene. Ved SLE uten ApL er abortrisiko 16-20%. Ved residivernede aborter i den generelle befolkningen har 10-15% av kvinnene aPL antistoffer.

Katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden