Graviditet ved Antifosfolipid antistoff (APL) eller Antifosfolipidsyndrom (APLS) 4.33/5 (3)

Share Button

Risikosvangerskap

Pasienter med APLS følges opp som «risikosvangerskap» der gynekolog/fødselslege og hematolog (blodsykdommer) og/eller revmatolog  (hvis også SLE, Sjøgrens eller annen revmatisk sykdom) samarbeider. Når APL antistoff foreligger uten spesiell sykdom, vurderes behov for tiltak individuelt.

 • Omtrent en av tre med SLE har «sekundært» APLS med tilhørende risikofaktorer
 • Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff og beta-2 glykoprotein øker risikoen for blodpropp (trombose) og komplikasjoner relatert til graviditet
 • De med høye nivåer av antistoffene, særlig lupus antikoagulant eller forekomst av alle tre antistoff (trippel positive) er mest utsatt
 • Høye nivå av IgG antistoff anses er av større betydning enn IgM nivå og høye nivå er verre enn lave nivå

Blodpropp (trombose) -risiko

Risiko for blodpropp (tromboemboli) er uansett økt i svangerskap og i ukene etter fødsel. Den gravide kan få blodpropp (tromboembolier) som dyp venetrombose (DVT), lungeemboli eller slag. Fosteret kan rammes via blodpropper i morkaken (placenta) og dermed økt risiko for abort eller dødfødsel.

 • Ved APLS (se ovenfor) gis medikamenter (antikoagulatia) som reduserer risiko for blodpropp
 • Marevan må ikke brukes under svangerskap (økt risiko for fosterskade ved bruk etter svangerskaps uke 6)
 • I svangerskap brukes ofte acetylsalisylsyre (ASA, Albyl-E) 75 mg/dag (frem til svangerskaps uke 37) og Fragmin, Klexane eller Heparin injeksjoner
 • Data tyder på at også Plaquenil (hydroksyklorokin) kan ha noe blodpropp beskyttende virkning (og kan redusere nivået av SSA/B antistoff), også under svangerskap (referanse: Sciascia S, 2015)
 • Ved alle spontanaborter må andre årsaker også vurderes og avdeling med spesiell kompetanse konsulteres. Dersom «behandlingsresistent» antifosfolipidsyndrom foreligger, kan etter nøye vurdering supplerende behandling med Prednisolon 10mg/dag frem til svangerskapsuke 14 vurderes. På spesielle indikasjoner som alvorlig placentasvikt og preeklampsi kan pravastatin 20mg/dag og intravenøs immunglobuliner (2g/kg pr. måned) og / eller plasmautskiftning (plasmaferese) vurderes ved spesialavdeling (Referanse Uthman I, 2019)
 • Antikoagulantia kan begrense mulighet for epidural anestesi ved fødsel
 • Etter fødsel kan en etter 2-3 uker vurdere å starte Marevan igjen (hvis brukt før svangerskap). OBS! INR nivå kan variere og skape doseringsproblemer kort tid etter fødsel. Alternativt brukes Fragmin eller Klexane ca. 6 uker etter fødsel.

Spontanaborter

Spontanaborter. Studier har vist at blant pasienter med kombinert SLE og APLS forekommer gjentakende aborter hos 38-59% av pasientene. Ved SLE uten APL antistoff er abortrisiko 16-20%. Ved residiverende aborter i den generelle befolkningen har 10-15% av kvinnene APL antistoffer.

Katastrofalt antifosfolipid syndrom (CAPS)

Tilstanden kjennetegnes ved rask utvikling (innen mindre enn 1 uke) og multiorganaffeksjon.

 • CAPS kan debutere under svangerskap (trigger) og er forbundet med økt risiko for død. For å redde mors liv, kan det i noen tilfelle være nødvendig å gi behandling selv med risiko for å skade fosteret. Uvanlig høye doser av Fragmin eller Klexane, IVIG (intravenøse immunglobuliner), kortikosteroider og/eller Plaquenil kan brukes. Noen gir også plasmautskiftning (plasmaferese).
 • Vennligst les mer om CAPS på siden her (Bindevevssykdommer.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden