Hepatitt C og Revmatiske symptomer 4.67/5 (3)

Share Button

Sist oppdatert: 5/12/20Definisjon Leverbetennelse (hepatitt) forårsaket av virus. Infeksjonen blir kronisk ( mer enn 6 måneders varighet) hos 70-80% av de infiserte (referanse: Folkehelseinstituttet, 2017). Forårsaket av hepatitt C-virus (HCV). Hepatitt C er ikke en klassisk ”opportunistisk infeksjon”, men kan … Les videre

Hepatitt B og Revmatisk sykdom 4.5/5 (2)

Share Button

Sist oppdatert: 5/12/20Definisjon Kronisk virusinfeksjon (hepatitt-B virus: HBV) i lever. Overføres via blod, spermier eller vaginal væske. Hepatitt B er ikke en klassisk ”opportunistisk infeksjon”, men viktig å vurdere før en begynner behandling med immundempende medikamenter mot revmatisk sykdom. Kronisk … Les videre

Nøkkelord for Utredning, Henvisning til spesialist, Journalskrivning ved Sjøgren’s syndrom 4.82/5 (11)

Share Button

Sist oppdatert: 8/12/20Diagnosen er basert på Sykehistorie Undersøkelser Antistoff (SSA) eller leppe-biopsi Utelukke annen sykdom (Differensial diagnoser) Sykehistorie (*inngår i klassifikasjonskriterier) Tidspunkt for: Symptomdebut Diagnose *Subjektive symptomer på tørrhet *Øyne Daglig tørre øyne i minst 3 måneder eller Gjentakende følelse … Les videre

Leddsmerter og Revmatisk sykdom 4.47/5 (36)

Share Button

Sist oppdatert: 6/12/20Leddsmerter hos voksne Definisjon av leddsmerter Revmatiske smerter i ledd forekommer med- eller uten samtidig leddhevelse. Leddsmerte kan omfatte få eller mange ledd, være ny-oppstått eller kronisk. Årsaken er oftest harmløs, men kan være tegn på alvorlig sykdom. … Les videre

Serumsyke, Hypersensitivitetsreaksjon 4.33/5 (3)

Share Button

Sist oppdatert: 8/12/20Definisjon Serumsykdom, serumsykdom-lignende reaksjon (SSLR = serumsickness-like reaction), hypersensitivitetsreaksjon, immunkompleks hypersensitivitet (type III). Serumsykdom skyldes en spesiell over-reaksjon fra immunsystemet vårt (Type III hypersensitivitets-reaksjon) som kan oppstå etter kontakt med forskjellige stoffer, ofte etter injeksjon av fremmede proteiner … Les videre

IMNM / Immun-Mediert Nekrotiserende Myopati 4.5/5 (2)

Share Button

Sist oppdatert: 6/12/20Definisjon IMNM adskilles fra andre myositt-typer ved vevsprøve (biopsi) fra muskel, oftest hentet fra låret. Typisk er fravær eller nesten fravær av betennelsesforandringer (inflammatoriske celler) i vevet selv om cellene er skadet og dør (nekrotiske). IMNM er i … Les videre

Trombocytopeni, Blodplatemangel ved revmatisk sykdom 4.57/5 (7)

Share Button

Sist oppdatert: 13/12/20Trombocytopeni (Lavt antall blodplater i blod): ICD-10: D69.6 Definisjon Normalt er antallet blodplater (trombocytter) målt i blodprøve mellom 150.000-450.000 x 109/L. Trombocytopeni: Blodplatetall under 100.000 x 109/L Alvorlig trombocytopeni: 1-20.000 x 109/L Moderat: 10 – 30.000 x 109/L … Les videre

Sjøgrens syndrom hos barn, juvenilt Sjøgrens syndrom 4/5 (3)

Share Button

Sist oppdatert: 5/12/20Definisjon Primært Juvenilt Sjøgrens Syndrom Sjøgrens syndrom er sjelden blant barn (Juvenilt Sjøgrens syndrom). Sykdommen kjennetegnes ved en revmatisk betennelse i spytt- og tårekjertler. Også andre kjertler og organer kan rammes. Primært Sjøgrens syndrom er en egen revmatisk … Les videre

Opportunistiske infeksjoner og Revmatiske sykdommer 4/5 (1)

Share Button

Sist oppdatert: 5/12/20Opportunistisk infeksjon Pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt-sykdommer får ofte et noe svekket immunforsvar når de blir behandlet med immundempende medikamenter. Dermed kan vanligvis harmløse mikrober (bakterier, virus, sopp, parasitter) forårsake uvanlige infeksjoner (opportunistisk infeksjon). Også andre infeksjoner … Les videre

Differensialdiagnoser ved Lupus (SLE) 4.6/5 (5)

Share Button

Sist oppdatert: 12/12/20Differensialdiagnoser En lege som har erfaring med Lupus / SLE vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes. Feber Infeksjon Feber som ikke responderer på prednisolon … Les videre