Nøkkelord for Utredning, Henvisning til spesialist og Journalskrivning ved Systemisk sklerose 5/5 (1)

Share Button

Sist oppdatert: 13/12/20ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (begrenset CREST form) Diagnosen baseres på Sykehistorie Medisinske Undersøkelsesfunn Antistoff Sykehistorie Tidspunkt for symptomdebut (Raynauds fenomen og andre symptomer) og for diagnose *(Stjerne) markerer symptomer og undersøkelsesfunn som inngår i ACR-EULAR kriterier … Les videre

Nøkkelord for Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved Myositt 5/5 (8)

Share Button

Sist oppdatert: 6/12/20ICD-10 koder Polymyositt M33.2 Dermatomyositt M33.1 Juvenil Dermatomyositt M33.0 Antisyntetase syndrom M35.8 + J99.1 Inklusjonslegememyositt M60.8 Myositt relatert til kreft M36.0  Diagnosen er basert på Sykehistorie Muskler Hud Lunger Undersøkelsesfunn (inklusiv CK) Utelukke annen sykdom (differensialdiagnoser) Sykehistorie / … Les videre

Skleromyositt 4.75/5 (4)

Share Button

Sist oppdatert: 13/12/20 Skleroderma-myositt overlappsyndrom ”sklero-myositt”  Definisjon Skleromyositt er en systemisk bindevevssykdom som overlapper mellom systemisk sklerose (skleroderma) og (dermato-) myositt. Ikke alle systemiske bindevevssykdommer lar seg klassifisere i den ene eller andre definerte diagnose. Enkelte viser trekk som overlapper … Les videre

Differensialdiagnoser Systemisk sklerose / sklerodermi 3.67/5 (3)

Share Button

Sist oppdatert: 2/08/21En lege som har erfaring med Systemisk sklerose vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfeller kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan vurderes. Bleomycin-behandling mot kreft. Sklerodermi /systemisk sklerose -lignende hudforandringer (med Raynauds fenomen … Les videre

Antistoff i blodprøver og biomarkører 4.17/5 (12)

Share Button

Sist oppdatert: 12/08/21 Falske positive  blodprøveresultater Antistoff i blodprøver forekommer ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt og kan være nyttige når en skal stille diagnose. Disse prøvene blir bestilt på laboratoriet ut i fra klinisk mistanke om aktuell sykdom. Dessverre viser … Les videre

Systemisk Sklerose 4.63/5 (19)

Share Button

Sist oppdatert: 10/01/21 Definisjon av systemisk sklerose / systemisk sklerodermi Systemisk sklerose (systemisk sklerodermi) er en revmatisk bindevevssykdom der kroppens immunsystem ved en feil angriper egne organer (autoimmun sykdom). Typisk angripes huden.  Indre organer (mage og tarm, lunger, hjertet og … Les videre

Myositt, Muskelbetennelser 4.76/5 (17)

Share Button

Sist oppdatert: 28/12/20 Myositt  Definisjon Myositt-sykdommene finnes i flere typer som alle er kjennetegnet ved revmatisk betennelse i musklene De deles inn i flere undergrupper: Dermato-myositt (ICD10 M33.1). Huden er også angrepet (eksem), vennligst se separat side her Vevsprøve (biopsi) … Les videre

Systemiske Bindevevssykdommer 4.64/5 (74)

Share Button

Sist oppdatert: 26/12/20Bindevevssykdommer er revmatiske sykdommer med betennelse, leddsmerter eller muskelverk. Sykdommene angriper bindevevet som befinner seg i ledd, muskler, hud og indre organer. Når immunsystemet ved en feil angriper vevet i egen kropp, kan det oppstå autoimmune systemiske bindevevssykdommer. … Les videre