Kriterier SLE ACR / EULAR 2018 Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Det arbeides (pr 2017) med nye klassifikasjonskriterier for systemisk lupus erythematosus (SLE). Disse forventes publisert i 2018

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden