Kriterier ACR / EULAR 2018 Klassifikasjon av SLE 4.73/5 (11)

Share Button

ACR/EULAR klassifikasjonskriterier for SLE (Nye kriterier for SLE / Systemisk lupus erythematosus). Foreløpig versjon. Oversatt til norsk basert på engelsk versjon som ble presentert på EULAR 2018.

Dette fellesprosjektet mellom ACR (USA) og EULAR (Europa) har det vært arbeidet med i flere år. Kriteriene vil sannsynligvis, med noen justeringer, bli brukt i mange år fremover. Hensikten med disse kriteriene er: 1) Bedre definere SLE som autoimmune sykdom. 2) Utelukke SLE-lignende sykdommer. 3) Legge vekt på de mest typiske sykdomsmanifestasjonene. 4) Muliggjøre klassifiskasjon tidligere i sykdomsforløpet. 5) Kunne bruke kriteriene også blant barn med SLE.

Kriteriene bruker “vekting” slik at enkelte sykdomstrekk teller mer enn andre når en summerer.

Kriteriene er pr juni 2018 ikke publisert i et tidsskrift, men ble i hovedtrekk presentert på EULAR 2018. En foreløpig norsk versjon:

 • Alle skal ha ANA (antinukleære antistoff i blodprøve) med titer-utslag på minst 80.
 • Total-scoreminst 10 kreves for SLE, kalkuler nedenfor:

Nefritt (nyrebetennelse)               SCORE

 • Klasse III/IV (alvorlig nefritt)           10
 • Klasse II/V                                        8
 • Protein mer enn 0,5g/d                     4

Antistoff

 • Anti-Sm                                             6
 • Anti-DsDNA                                      6

Serositt (organhinne betennelse)

 • Akutt perikarditt (Hjerteposen)          6
 • Væskeansamling i hjerte / lunger     5

Hud

 • ACLE (Akutt hud-lupus)                    6
 • SCLE/DLE (Subakutt kutan/diskoid) 4
 • Orale sår (Munnsår)                          2
 • Alopeci (Flekkvis hårtap)                   2

CNS

 • Kramper (epilepsi-lignende)              5
 • Psykose (realitetsbrist)                      3
 • Delir (forstyrret bevissthet)                2

Ledd

 • Artritt (leddbetennelse)                      6

Blod

 • Hemolyse (røde blodlegemer)          4
 • Trombocytopeni (blodplater)             4
 • Leukopeni (hvite blodlegemer)         3
 • C3 og C4 lave (komplement)            4
 • C3 eller C4 lave                                3

Annet

 • Uforklart Feber                                   2
 • ACLA/anti b-2GP (ApL antistoff)        2

TOTALT minst                           score = 10 ?

Mer informasjon:

SLICC kriterier (2012) og ACR (1997) for SLE, vennligst se her

Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden