Henvisningen til spesialist, Sjekkliste ved antisyntatease syndromet

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Antisyntetase syndrom består av (dermato-) myositt, interstitiell lungesykdom og a-Jo-1. PL-12 eller PL-7 antistoff (sjelden enkelte andre ganske spesifikke antistoff) og blir utredet av revmatolog i samarbeid med lungelege. Lungesymptomene kan progrediere raskt og medføre respirasjonssvikt i løpet av dager-uker.

Dette bør henvisningen inneholde opplysninger om:

Sykehistorie

 • Lungesymptomer (varighet)
  • Belastningsdyspne
  • Tørrhoste
  • Symptomdebut
 • Muskelsymptomer
  • Svakere muskelkraft (proksimalt) i lår, armer eller nakke?
  • Redusert gangfunksjon?

Medisinske Undersøkelser

 • Antistoff:
  • ANA test med undergruppen anti KJo-1 (vanligst)
  • Sjeldnere anti PL-12, PL-7 (sjekkes ikke rutinemessig)
 • Laboratorieprøver:
  • Kreatin kinase (CK) og LD i blodprøver
  • ANA (a-Jo-1 og andre)
 • Hud
  • Dermatomyositt-tegn?
   • Gottrons tegn og papler er rød-violette forandringer over grunn- og mellomledd, samt på strekksider av albuer og knær
   • Sjal-formet eksem (rød over nakken) eller V-formet eksem (rød på fremre del av hals og bryst)
   • Sprekker i hud på fingre (mekanikerhender)
 • Lungeauskultasjon
  • Krepitasjoner?
 • Muskelkraft
  • Reiser seg greit fra huk og fra stol?

Bildediagnostikk

 • Lungerøntgen eller (helst) CT undersøkelse
  • CT undersøkelser kan vise markerte interstitielle fortetninger selv om røntgen thorax er (nærmest) upåfallende

Pasienter bosatt i Oslo og Helseregion SØr-Øst vil bli prioritert til Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra landet ellers så langt det er kapasitetet. Hvis det haster, kan leger konferere med vaktlegen (via sentralbord på Tlf 02770)

Palm