Journalskriving. Stikkord / sjekkliste for Antisyntetase syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10: M35.8 + J99.1

Diagnosen er basert på

 • Symptomer og medisinske undersøkelsesfunn
  • Lunger
  • Muskulatur
  • Hud
  • Ledd
 • Antistoff (anti-Jo-1, Pl 7, Pl12, andre)
 • Maksimal kreatin kinase (CK) -verdi
 • MR av lårmuskler med inflammatoriske forandringer
 • Biopsi fra muskel
 • EMG (elektromyografi)?

Anamnese

 • Lunger: Debut (tidspunkt) for start av symptomer: tørrhoste, dyspne ved fysisk belastning
  • Lungefuksjon tester (spirometri og gassdiffusjon tester)
   • Resultat i % av forventede verdier
  • HRCT undersøkelse lungevev (mattglass, fibrose, annet)
 • Muskler: Debut (tidspunkt) for start av eventuell muskelsvakhet
  • Aktuelle CK-verdier
  • Dysfagi og / eller påvist øsofagus dysmotilitet (dynamisk røntgenundersøkelse)
  • MR undersøkelse av muskulatur
  • EMG (hvis utført)
  • Muskelbiopsi (beskrivelsen typisk for myositt?)
 • Hud
 • Antisyntetase antistoffer (Jo-1, Pl-7, Pl-12, andre)
 • Artritt (fingre, særlig finger 1)

Immunmodulerende behandling til nå

Årsak til innleggelse / konsultasjonen nå

 • Forverring av symptomer (lunge, muskler, hud)
 • Medikament-justering (hvorfor?)

Medikamentliste

 • Medikamentallergi og annen allergi
 • Tobakk (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Klinisk undersøkelse

 • Muskelatrofi og styrke (reiser seg fra huk og fra stol uten støtte? løfter armene over hodet?)
 • Auskultasjon: Krepitasjoner over lunger? Dyspné
 • Hudforandringer (Gottrons tegn eller papler, mekanikerhender, V-formet tegn, Sjal-formet tegn, Heliotrop eksem)
 • Artritt eller feilstillinger i ledd (overstrekk i IP -1?, andre)

Plan for konsultasjonen / innleggelse

Antisyntetase syndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm