Kriterier (foreslåtte) for ASIA syndromet 5/5 (1)

Share Button

Foreslåtte kriterier for diagnosen: (Enten 2 major eller 1 major + 2 minor)

Major

 • Eksponering for ekstern stimulus (infeksjon, vaksine, silikon, adjuvanser) før klinisk manifestasjon
 • Typisk klinisk manifestasjon
  • Myalgi, myositt eller muskulær svakhet
  • Artralgi og/eller artritt
  • Kronisk fatigue, ikke uthvilt etter søvn eller søvnforstyrrelser
  • Nevrologiske manifestasjoner (særlig assosiert med demyeliniserende sykdommer)
  • Kognitive problemer, redusert hukommelse
  • Typisk biopsi fra affiserte organer

Minor

ASIA syndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden