CRMO Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO). Chronic Non-bacterial Osteomyelitis (CNO)

Definisjon

Ikke-infeksiøs, sjelden sykdom som oftest angriper barn. Ukjent årsak. Bensubstans angripes av revmatisk betennelse på flere steder («multifokal»). CRMO blir ofte  klassifisert blant de autoinflammatoriske sykdommene, men en eventuell bakenforliggende spesifikk genfeil er ikke funnet ennå.

Symptomer

Periodevise skjelettsmerter, halting og feber. Diffuse symptomer bidrar til at diagnosen ofte stilles sent.

Diagnose

Forhøyede betennelsesparametere foreligger i blodprøver, inklusiv økt blodsenkning (SR) og CRP. Mistanke om CRMO får en etter vurdering av røntgenbilder, CT og/eller MR som i tidlig fase viser lokalisert tap av bensubstans i flere områder, senere fortetninger som tegn på en reparasjonsprosess i de samme områdene. MR blir foretrukket ved oppfølgende kontroller for å redusere røntgenstrålebelastning (ref: Khanna G, 2009). Oftest påvises forandringer i de leddnære delene av de lange knoklene i ben og armer, samt kraveben og skulder. Vevsprøve er aktuelt for å utelukke andre sykdommer (se differensialdiagnoser nedenfor). Gjennomsnittsalder ved diagnose er 10 år, men med stor spennvidde. CRMO er noe vanligere blant jenter (ref: Borzutzky A, 2012).

Feilaktig diagnose? (Lignende sykdommer/differensialdiagnoser):

Behandling

Symptomlindring med NSAIDs (Ibux, Naproxen og flere) er standard (ref Jansson A, 2007). Noen gis også bisfosfonat (brukes ellers mot benskjørhet/osteoporose) (ref: Hospach T, 2010). I alvorligere tilfeller har kortikosteroider (Prednisolon) og annen immundempende behandling som TNF-hemmere (ref: Eleltheriou D, 2010), anakinra  og / eller methotrexate vært gitt.

Medisinsk prognose/ leveutsikter

Leveutsiktene er gode selv om forløpet først kan preges av flere tilbakefall. De fleste er friske 5-6 år etter diagnose.

Litteratur

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Palm

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden