Familiær middelhavsfeber (FMF) 4.8/5 (5)

Share Button

FMF begynner hos barn, oftest med mange, ellers uforklarlige episoder med feber og smerter. Pixabay, CC0

(ICD-10 E85.0)

Definisjon

Familiær Meiddelhavfeber (FMF) er et arvelig febersyndrom som medfører episoder med høy feber, betennelse i bindevev i mageområdet (peritonitt), lunger (pleuritt), hjertet (perikarditt) og ledd (artritt)

Forekomst

Familiær middelhavsfeber (FMF) er den vanligste blant de Autoinflammatoriske sykdommene / Feber-syndromene.

 • Debutalder er vanligvis før 20 år (90%)
 • Etnisk ses FMF vanligst blant jøder, arabere, tyrkere og nord-afrikanere, sjeldnere blant grekere og italienere.
 • Prevalens 1-5/10.000.

Genetikk

Autosomal recessiv arvegang (sykdoms-gener fra begge foreldre er nødvendig for å få FMF).

Symptomer

Ofte debut hos barn, vanligvis før 5 års alder

 • Sterk smerte, oftest i mageområdet (peritonitt) hos 80%
 • Høy feber som varer 1-3 dager
 • Spontan rask bedring og symptomfrihet før neste anfall
 • Attakker kan utløses av fysisk eller emosjonelt stress
 • Smerter i brystet (lungene) ses hos 15-30% og er forårsaket av lungehinnebetennelse (Pleuritt) på en eller begge sider (uni- eller bilateralt)
 • Brystsmerter kan også være smerteoverføring fra mageområdet (under mellomgulvet)
 • Leddbetennelse (synovitt /artritt) (hovne og varme ledd) er mindre vanlig, oftest blant  nord-afrikanere. Vanligst i knær og ankler, sjeldnere i hofte, albue eller iliosakralledd (mellom korsrygg og bekken)
 • Leddebetennelse kan vandre fra ledd til ledd som ved revmatisk feber
 • Erysipelas-lignende utslett på leggene, oftest hos barn (25%)
 • Perikarditt (symptom: hjertesmerter) (under 1%)
 • Orchitt, smerter og hevelse i skrotum

Blodprøver

Betennelsesprøver med høy CRP ses over 3-5 dager, Senkningsreaksjonen (SR) stiger langsommere.

 • Mellom feberepisodene kan CRP og SR være lett forhøyet
 • Leukocytose (økt antall hvite blodlegemer)
 • Fibrinogen økt

Diagnose

 • Tilbakevendende (residiverende) feber av 1-3 dagers varighet. Symptomfrie perioder på uker-måneder
 • Relatert til feber er magesmerter er vanligst, brystsmerter noe sjeldnere. Ledd og hudsymptomer kan forekomme
 • Etnisitet
 • Blodprøver med stigende CRP
 • Kolkisin-respons (god: 72%, delvis: 15%, non-respons: 15%)
 • Gentest (MEFV gen) (se ovenfor)

Kriterier for klassifikasjon

Feilaktig diagnose (lignende tilstander/ differensialdiagnoser)

Behandling

 • Akutte episoder og forebyggende: Kolkisin
  • 90-95% har effekt
 • Forebyggende (reduserer også AA-amyloidose-risiko). Livslang behandling:
  • Kolkisin (0,5mg, NAF, ”Apotek”, refusjon må i Norge søkes for hver enkelt (“blå resept” foreligger bare for krystallartritt: pkt 9, paragraf 3d)
   • Profylakse-dose 0,5-1,5mg/dag:
    • 72% god respons (vurdert ut i fra episodenes hyppighet, alvorlighetsgrad og varighet)
    • 15% delvis respons
    • 13% uten respons
   • Kan også tas ved tidlige (prodromale) symptomer
   • Anbefalt dose hos voksne er 0,5 mg x 2
   • Denne dosen gir sjelden bivirkninger selv om den brukes som livslang behandling
   • Kvalme (9%), diare (7%) går over ved redusert dose eller hvis  en bruker Imodium blir gitt mot diare
   • Azoospermi (redusert antall spermier) kan forekomme, men ses også ved amyloidose (som kan utvikles etter hvert dersom en ikke behandles)
  • Kolkisin startes når diagnosen er sikker og bør kontinueres livet ut
  • Kolkisin kan ved behov bli gitt også under svangerskap
  • Ved alvorlig redusert (GFR<10ml/min) halveres dosen

Svangerskap

Kolkisin er ikke assosiert med økt skade på foster, spontanaborter og infertilitet tilsvarer det som rapporteres uten slik behandling.

 • Man bør vanligvis forsette med kolkisin gjennom svangerskap

Litteratur

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)


Denne siden har hatt 9 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden