Kriterier FMF 4/5 (1)

Share Button

Foreslåtte kriterier (Federci, S, PRINTO/Eurofever 2015)

Forekomst                                                  skår

 • Episoder <2 døgn                                  9
 • Brystsmerter                                       13
 • Abdoninale smerter                                9
 • Etnisitet*                                             22
 • Fravær av Oral stomatitt                         9
 • Fravær av Urtikarielt eksem                   15
 • Fravær av Forstørrede halslymfeknuter   10
 • Fravær av varighet av episoder >6 dager 13

  TOTAL SKÅR minst                                    60

*Tyrkisk, Armenisk, Jødisk, Arabisk, Italiensk, Spansk, Gresk

Sensitivitet: 68%. Spesifisitet: 87%

 

Livneh A (1997): Kriterier: ≥1 major gir sensibilitet på 57%, spesifisitet på 99%:

 • Major: Attakker med
 • Minor: Inkomplette attakker:
  • Abdomen (mageområdet)
  • Thorax (brystområdet)
  • Ledd (artritt)
  • Skjelettsmerte
  • Kolkisin-repons
 • Supportiv: Familiær forekomst, typisk etnisitet, <20års alder første episode, episodene krever sengeleie, spontan remisjon, symptomfrie intervall. Lab viser inflammasjon, episoder med ery-/proteinuri, Appendektomi uten funn, Foreldre i samme slekt
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden