HIDS, Hyper immunglobulin D syndrom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Hyper-IgD syndrom (HIDS). ICD-10: E88.8

Mevalon kinase mangel / HIDS med typisk ansiktsform. Haas D, Orphanet J Rare Dis (2006). CC BY 2.0

Tilhører sykdomsgruppen “Mevalonatkinase mangel”

Debut

 • Oftest under 1 års alder
 • Feber i 3-7 dager
 • Etnisk: Nederlandsk, Fransk, andre
 • Autosomal Recessiv
 • Økte akuttfasereaktanter
 • Økt IgA og IgD

Symptomer

 • Raskt innsettende feber mer enn 38,5 grader
 • Lymfadenopati (90%) på hals ved feberepisoder
 • Magesmerter som ved akutt abdomen
 • Splenomegali (Stor milt hos 50%)
 • Polyartralgi (leddsmerter) (80%) i feberepisoder
 • Eksem: makulært med overgang til papler, urtikaria, EN eller petechier
 • Diare

Diagnose

 • Familieanamnese. Symptomer, høy Ig-D
 • Genetisk test: mutationer i mevalonat kinase (MVK) genet (mange varianter)
 • Urintest på ekskresjon av LTE4 (eksperimentelt)
 • Blodprøver: IgD og IgA forhøyet. SR, CRP, leukocytose, ferritin

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnose)

Appendicitt, pancreatitt, perforert mage/tarm, FMF, TRAPS, PFAPA, Muckle-Wells syndrom, Familial cold autoinflammatory syndrome (FACS) (tidligere= familiær kulde urtikaria), Mevalonic aciduria. IgD også forhøyed ved: Hodgkin lymfom, Sarkoidose, tuberkulose, aspergillose, Ataxia-telangiectasia, HIV/AIDS.

Behandling

Anakinra eller canakinumab (biologisk behandling) har ofte effekt. NSAID eller steroider Prednisololn 1mg/kg/dag kan bli brukt ved feberepisoder. Medikamentene Kolkisin, statiner, talidomid og etanercept har ikke sikker effekt.

Foreslåtte kriterier for diagnose og klassifikasjon (Mevalonatekinase defisitt) (Federci, S, PRINTO/Eurofever 2015)

Forekomst                        Poeng

 • Debutalder under 2 år: 10
 • Aftøs stomatitt: 11
 • Generalisert lymfeknutesvulst eller splenomegali: 8
 • Smertefulle lymfeknuter: 13
 • Diare (av og til): 20
 • Diare vedvarende: 37
 • Fravær av brystsmerter: 11

TOTAL poeng/skår minst: 42

Sensitivitet: 53%, Spesifisitet: 89%

Litteratur

Autoinflammatoriske sykdommer (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden