NAIAD NLRP1-assosiert autoinflammasjon med artritt og dyskeratose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

NAIAD NLRP1-assosiert autoinflammasjon med artritt og dyskeratose

 • Svært sjelden, genetisk autoinflammatorisk sykdom som påvises i barnealder

Symptomer

 • Feber
 • CRP forhøyet
 • Artritt (kan ligne juvenil artritt)
 • Hudsymptomer med flass
 • Vitamin A-mangel kan forekomme samtidig
 • Smertefulle øyne med lysskyhet
  • Corneal dyskeratose
 • Røntgenundersøkelser kan vise skjelettforandringer i epifyser ved knær

Behandling

 • Artritt kan behandles med leddpunksjoner
 • Huden kan respondere godt på acitretin
 • Systemisk inflammasjon kan behandles med IL-1 hemmere (anakinra / Kineret), canakinumab/ Ilaris)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden