NAIAD NLRP1-assosiert autoinflammasjon med artritt og dyskeratose 5/5 (2)

Share Button

Definisjon

NLRP1-assosiert autoinflammasjon med artritt og dyskeratose (NAIAD) er en svært sjelden, genetisk autoinflammatorisk sykdom som påvises i barnealder. NAIAD regnes blant de periodiske febersyndromene / autoinflammatoriske sykdommene.

Symptomer

 • Feber
 • CRP er forhøyet
 • Artritt (kan ligne juvenil artritt)
 • Hudsymptomer med flass
 • Vitamin A-mangel kan forekomme samtidig
 • Smertefulle øyne med lysskyhet
  • Korneal dyskeratose
 • Røntgenundersøkelser kan vise skjelettforandringer i epifyser ved knær

Behandling

 • Artritt kan behandles med leddpunksjoner
 • Huden kan respondere godt på acitretin
 • Systemisk inflammasjon kan behandles med IL-1 hemmere (anakinra / Kineret), canakinumab/ Ilaris)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden