Øyesykdom ved barneleddgikt Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Juvenil artritt (JIA), Barneleddgikt og øyekomplikasjoner

 • Uveitt
  • Uveitt hos barn er forårsaket av JIA i over halvparten av tilfellene
  • Lite symptomer hos barn
  • Begge øyne i 70%
  • Jenter 4 ganger oftere enn gutter
  • ANA (antinukleære antistoff i blodprøver) foreligger hos 75%
  • Forekommer før artritt hos 6%, etter 7 års alder hos 7%
  • Intervall mellom artrittdebut og uveitt er 2 år hos 50%
  • Ingen sammenheng mellom sykdomsaktivitet i artrittsykdommen og øyesykdommen
  • Kronisk anterior, ikke-granulomatøs uveitt
  • Risiko for å bli blind på ett eller begge øyne
  • Dårligst prognose:
  • Anbefalte regelmessige øyelegekontroller
   • Hver 3. måned for dem som er mest utsatt

Kronisk idiopatisk iridocyklitt hos barn (nesten bare jenter) forekommer også uten at artritt foreligger (juvenil kronisk iridocyklitt). ANA foreligger hos 30%

Litteratur

Mer informasjon via Nasjonalt kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR)

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden