Øyesykdom ved barneleddgikt 2.75/5 (4)

Share Button

Uveitt ved JIA. Asproudis I, Clin Ophthalmol (2010). CC Openi

Juvenil artritt (JIA), Barneleddgikt og øyekomplikasjoner

Uveitt (Regnbuehinnebetennelse)

Uveitt er vanligste komplikasjon fra øyne ved barneleddgikt

 • Uveitt hos barn er forårsaket av barneleddgikt (JIA) i over halvparten av tilfellene
 • Kronisk anterior, ikke-granulomatøs uveitt er vanligst
 • Jenter 4 ganger oftere enn gutter

Symptomer

Lite symptomer hos barn; synstap uten at det merkes

 • Forekommer før leddbetennelsene (artritt) hos 6-7%
 • Intervall mellom betente ledd og uveitt er 2 år hos 50%
 • Ingen sammenheng mellom sykdomsaktivitet i leddsykdommen og øyesykdommen

Diagnosen

Regelmessig øyelege undersøkelse, også uten at symptomer foreligger

Behandling

Øyelege

 • Øyedråper
 • Andre sykdomsdempende medikamenter

Prognose

 • Ubehandlet: Begge angripes øyne i opp til 70%
  • Risiko for å bli blind på ett eller begge øyne
 • Dårligst prognose:

Kontroller

 • Anbefalte regelmessige øyelegekontroller
  • Hver 3. måned for dem som er mest utsatt

Kronisk idiopatisk iridocyklitt hos barn (nesten bare jenter) forekommer også uten at artritt foreligger (juvenil kronisk iridocyklitt). ANA foreligger hos 30%.

Anbefalinger

Norsk Revmatologisk forening

Litteratur

Mer informasjon via Nasjonalt kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR)

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden