Øyesykdom ved barneleddgikt 2.75/5 (4)

Share Button

Juvenil artritt (JIA), Barneleddgikt og øyekomplikasjoner

Uveitt ved JIA. Asproudis I, Clin Ophthalmol (2010). CC Openi

Uveitt er vanligste komplikasjon fra øyne ved barneleddgikt

 • Uveitt hos barn er forårsaket av barneleddgikt (JIA) i over halvparten av tilfellene
 • Kronisk anterior, ikke-granulomatøs uveitt er vanligst
 • Jenter 4 ganger oftere enn gutter

Symptomer

 • Lite symptomer hos barn; synstap uten at det merkes
 • Forekommer før leddbetennelsene (artritt) hos 6-7%
 • Intervall mellom betente ledd og uveitt er 2 år hos 50%
 • Ingen sammenheng mellom sykdomsaktivitet i leddsykdommen og øyesykdommen

Diagnosen

 • Regelmessig øyelege undersøkelse, også uten at symptomer foreligger
 • ANA (antinukleære antistoff i blodprøver) foreligger hos 75%

Behandling

 • Øyelege
  • Øyedråper
  • Andre sykdomsdempende medikamenter

Prognose

 • Ubehandlet: Begge øyne i opp til 70%
  • Risiko for å bli blind på ett eller begge øyne
 • Dårligst prognose:

Kontroller

 • Anbefalte regelmessige øyelegekontroller
  • Hver 3. måned for dem som er mest utsatt

Kronisk idiopatisk iridocyklitt hos barn (nesten bare jenter) forekommer også uten at artritt foreligger (juvenil kronisk iridocyklitt). ANA foreligger hos 30%

Litteratur

Mer informasjon via Nasjonalt kompetansesenter for barn og ungdom med revmatisk sykdom (NAKBUR)

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden