Journalskriving og undersøkelser ved Bekhterevs sykdom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Diagnosen bygger på

Medikamentliste

 • Medikamentallergi
 • Tobakk (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol og andre rusmidler

Tarmfunksjon

 • Tarmplager (Slim/blod i avføring?)
 • Vekt (stabil?)

Sykehistorie, anamnese

Medisinske undersøkelser

 • Høyde og vekt
 • Kroppsholdning
  • Økt thorakal kyfose
  • Avflatet lumbal lordose
  • Flekterte (bøyde) hofteledd
 • Beveglighet (alle tre plan: ekstensjon, fleksjon, lateral fleksjon) i nakke (cervicalcolumna), brystvirvelsøyle (thoracal columna, thorax ekskursjon mindre enn 2,5cm i 4. interkostal rom) og korsrygg (lumbalcolumna)
 • Avstand mellom hodet (occiput) og en vegg når en står så nær veggen som mulig med hele ryggen
 • Schobers test i korsryggen
 • Finger-gulv avstand ved fremover bøy
 • Omkretsen av brystkassen ved maksimal inn- og utpust (thorax ekskursjon)
 • Bevegelighet i hofter
 • Artritt i knær, Bakers cyste i knehase
 • Achillessener og plantar facier (entesopati)
 • Øyne: Uveitt-sekvele
 • Auskulteasjon av hjertet (hjerterytmeforstyrrelser, aortaklaff insuffisiens)
 • Urin: proteinuri ved AA-amyloidose (sekundær på grunn av langvarig sykdom)

Supplerende undersøkelser

 • HLA-B 27 (dersom ikke gjort tidligere)
 • CRP, blodsenkingsreaksjon (SR)
 • Behov for MR eller CT undersøkelser av iliosakralledd og/eller røntgenundersøkelse av Thoraco-Lumbal-overgang?

By http://en.wikipedia.org/wiki/User:Senseiwa - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ankylosing_process.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5106210

Bekhterevs sykdom, BINDEVEVSSYKDOM.no

Palm