TAFRO syndrom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

TAFRO Nagano M, Matsumoto J – Surg Case Rep (2016). CC BY 4.0

Definisjon

TAFRO syndrom er en variant av  multicentrisk Castlemans sykdom og er identifisert i Japan. Det er beskrevet blant middel-aldrende og eldre personer, sjeldnere blant unge. Syndromet består av

  • Thrombocytopeni
  • Anasarca
  • Reticulin Fibrose i benmarg (biopsi)
  • Nyrefunksjonen er redusert
  • Organomegali

TAFRO kan opptre samtidig med andre sykdommer, inklusiv autoimmune revmatiske sykdommer, infeksjoner og kreft.

Behandling

Behandlingen består av immunsuppressiv terapi.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden