TAFRO syndrom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

TAFRO syndrom på PET/CT. Nagano M, Matsumoto J – Surg Case Rep (2016). CC BY 4.0

Definisjon

TAFRO syndrom er en variant av  multicentrisk Castlemans sykdom og er identifisert i Japan. Det er beskrevet blant middel-aldrende og eldre personer, sjeldnere blant unge. Syndromet består av:

  • Trombocytopeni (lavt antall blodplater)
  • Anasarca (Væske i kroppen)
  • Reticulin Fibrose i benmarg (biopsi)
  • Nyrefunksjonen er redusert
  • Organomegali (store organer)

TAFRO kan opptre samtidig med andre sykdommer, inklusiv autoimmune revmatiske sykdommer, infeksjoner og kreft.

Behandling

Behandlingen består av immundempende medikamenter.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden