Klassifisering av EDS typer 3/5 (1)

Share Button

EDS Villefranche klassifisering av ulike typer:

Klassisk type (tidligere type I og II)

 1. Over-strekkbar hud
 2. Brede atrofiske arr
 3. Generalisert hypermobilitet
 • 1-3 taler sterkt for diagnose EDS klassisk type.

Andre kjennetegn: Bloduttredelser (hematomer), dårlig sårtilhelning, autosomal dominant arv

 • Gener: COL3A-gener

Hypermobil type (Tidligere type III):

 • Generell hypermobilitet
 • Bløt, fløyelsaktig, over-strekkbar hud
 • Gjentatte luksasjoner av ledd (”ut av ledd, overtråkk”)
 • Kroniske smerter i ledd eller muskler.
 • Artrose
 • Gener: COL3A1, TNXB

Vaskulær type: (tidligere type IV).

 • Skjørhet eller ruptur av arterier/tarmer/uterine organer
 • Får svært lett sår og blå merker
 • Typiske ansiktstrekk (utseende)
 • Hypermobil i små ledd
 • Seneskader / muskel-rupturer
 • Klumpfot
 • Åreknuter som oppstår i ung alder
 • Huden virker gammel (akro-geri)
 • Pneumothoraks (punktert lunge)
 • Autosomal dominant defekt i Type III kolagensyntese
 • Gener COL 3A1

Kyfo-skoliose type (Tidligere type VI)

 • Generelt hypermobile ledd
 • Uttalt muskelhypotoni (slappe muskler) hos nyfødte
 • Progredierende skoliose (rygg) fra tidlig barnealder
 • Skjøre sklera (øye-hinner)
 • Atrofiske arr
 • Hematomer (bloduttredelser)
 • Arterie-rupturer med blødninger
 • Microcornea (defekt på øyets hornhinne)
 • Marfans syndrom har lignende utseende
 • Osteopeni (lav benmasse)
 • Autosomal recessiv arv
 • Lysyl hydroksylase (enzym) mangel
 • Urin: Hydroksyl pyridinolin og lysyl pyridinolin ved HPLC
 • Sjelden. Mindre enn 60 rapporterte tilfeller på verdensbasis

Arthrochalasia type (tidligere type VIIA og VIIB):

 • Uttalt generalisert hypermobilitet med luksasjoner (ute av ledd)
 • Medfødt bilaterale hofteluksasjoner
 • Over-strekkbar hud
 • Atrofiske arr
 • Hematomer (bloduttredelser)
 • Hypoton (slapp) muskulatur
 • Kyfoskoliose
 • Osteopeni (lav benmasse)
 • Autosomal dominant arv
 • Defekt i Kollagen- I syntesen
 • Mutasjonsanalyse
 • Sjelden, ca. 30 rapporterte tilfeller på verdensbasis

Dermatosparaxis type (tidligere type VIIc)

 • Uttalt skjør hud, overflødig, myk og deiget hud
 • Hematomer (bloduttredelser)
 • Lyske og navlebrokk
 • Prematur ruptur av fosterhinner i svangerskap
 • Svært sjelden, ca. 10 rapporterte tilfeller på verdensbasis

Ehlers-Danlos syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.NO


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden