Erdheim-Chester sykdom, Skleroserende skjelett-histiocytose 4.5/5 (4)

Share Button

Erdheim-Chester sykdom. MR av nyre-området som viser «Hairy Kidney» (ugjevne nyrekapsler). Gastroenterology Unit, Southern District Health Board, Dunedin, New Zealand. CC BY 2.0

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histiocytose) ICD-10: C96.1

Definisjon

Erdheim-Chester sykdom er en non-Langerhans-celle histiocytose som også kalles  multifokal osteosklerose og er en følge av sykdom i celler i immunsystemet (histiocytter og vevs-makrofager)

Forekomst

Sjelden sykdom (ca. 500 beskrevne tilfeller). Beskrevet av Chester 1930.

 • Menn og kvinner i alle aldre kan få sykdommen, men den er noe hyppigere blant menn.
 • Gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 52 år
 • Erdheim-Chester sykdom defineres som en sjelden sykdom

Symptomer

Symptom                   forekomst (%)

Diagnose

 • Smerte i skjelettet, oftest i under-ekstremiteter
 • Osteosklerose på røntgenbilder av de lange rørknoklene
 • Maxillar-sinus (kjeve-bihuler) kan vise sykdomstegn med fortetninger og skjelettforandringer
 • CNS: Hodepine
  • MR-undersøkelse av hjernen viser typiske signalforandringer i dura. Forandringene kan ligne meningeom
 • Eksoftalmos og synsforandringer
 • Biopsi: Erdheim-Chester celler uttrykker histiocytt markøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

Komplikasjoner

 • Skjelett (95%):
  • Smerte i armer og ben
   • Osteosklerose påvises ved røntgen/CT/MR/Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler)
 • Bihuler: Forandringer i maxiallar-sinus
 • Hjertet (50%)
  • Hjerteklaffer (insuffisiens)
  • Rytmeforstyrrelse
  • Peri-aortal fibrotisk infiltrasjon med stenoser også i koronararterier
   • Kan føre til angina og hjerteinfarkt
   • Kardiomyopati, hyppigst i høyre del av hjertet
 • Lunger: (25-50%)
  • Pleuravæske
  • Parenchym fortetninger (mattglass, fibrose, cyster, noduli)
 • Retroperitoneum
 • CNS
  • Hodepine
  • Tap av libido
  • Cerebellært: ataxi
  • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med eksessiv tørste
  • Dura: infiltrasjon (meningeom)

Biopsi/histologi

Benmargsbiopsi viser histiocytt proliferasjon ved farging er CD68+ og CD1a-. Xantomatøs eller xantio-granulomatøs infiltrasjon av histiocytter omgitt av fibrose.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider (prednisolon), cyclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi

Prognose:

 • Alvorlig sykdom. Data fra 2005 viste 5 års overlevelse 50%

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden