Erdheim-Chester

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histocytose) ICD-10: C96.1

Definisjon

Sykdommen kalles også multifokal osteosklerose og er en følge av sykdom i celler i immunsystemet (histocytter og vevsmakrofager)

Forekomst

Sjelden sykdom (ca 500 beskrevne tilfeller). Beskrevet av Chester 1930.

Både menn og kvinner i alle aldre kan få sykdommen, men den er noe hyppigere blant menn. Gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 52 år.

Symptomer

Symptom                   forekomst (%)

Diagnose

 • Smerte i skjelettet, oftest i underekstremiteter
 • Osteosklerose på røntgenbilder
 • Maxilarsinus (kjevehuler) kan også vise sykdomstegn
 • CNS: Hodepine
  • MR av hjernen viser typiske signalforandringer i dura. Forandringene kan ligne menigeom
 • Exophtalmus og synsforandringer
 • Biopsi: Erdheim-Chester celler uttrykker histocytt markøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

Komplikasjoner

  • Skjelett (95%):
   • Smerte i armer og ben
    • Osteosklerose påvises ved ved røntgen/CT/MR/Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler)
   • Bihuler: Forandringer i maxialarsinus
   • Hjertet (50%)
    • Hjerteklaffer (insuffisisens)
    • Rytmeforstyrrelse
    • Periaortal fibrotisk infiltrasjon med stenoser også i coronararterier
     • Kan føre til angina og hjerteinfarkt
     • Kardiomyopati, hyppigst i høyre del av hjertet
   • Lunger: (25-50%)
    • Pleuravæske
    • Parenchym fortetninger (mattglass, fibrose, cyster, noduli)

     

   • Retroperitoneum
   • CNS
    • Hodepine
    • Tap av libido
    • Cerebellært: ataxi
    • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med eksessiv tørste
    • Dura: infiltrasjon (menigeom)

Biopsi/histologi

Benmargsbiopsi viser histocytt proliferasjon ved farging er CD68+ og CD1a-. Xantomatøs eller xantio-graulomatøs infiltrasjon av histocytter omgitt av fibrose.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider (prednisolon), cyclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi

Prognose:

 • Alvorlig sykdom. Data fra 2005 viste 5 års overlevelse 50%

Litteratur

Palm