Erdheim-Chester sykdom, Skleroserende skjelett-histocytose 4/5 (2)

Share Button

Erdheim-Chesters sykdom. MR av nyre-området som viserIllustrasjon: “Hairy Kidney” (ugjevne nyrekapsler). Gastroenterology Unit, Southern District Health Board, Dunedin, New Zealand. CC BY 2.0

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histocytose) ICD-10: C96.1

Definisjon

Sykdommen kalles også multifokal osteosklerose og er en følge av sykdom i celler i immunsystemet (histocytter og vevsmakrofager)

Forekomst

Sjelden sykdom (ca 500 beskrevne tilfeller). Beskrevet av Chester 1930.

Både menn og kvinner i alle aldre kan få sykdommen, men den er noe hyppigere blant menn. Gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 52 år.

Symptomer

Symptom                   forekomst (%)

Diagnose

 • Smerte i skjelettet, oftest i underekstremiteter
 • Osteosklerose på røntgenbilder
 • Maxilarsinus (kjevehuler) kan også vise sykdomstegn
 • CNS: Hodepine
  • MR av hjernen viser typiske signalforandringer i dura. Forandringene kan ligne menigeom
 • Exophtalmus og synsforandringer
 • Biopsi: Erdheim-Chester celler uttrykker histocytt markøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

Komplikasjoner

 • Skjelett (95%):
  • Smerte i armer og ben
   • Osteosklerose påvises ved ved røntgen/CT/MR/Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler)
 • Bihuler: Forandringer i maxialarsinus
 • Hjertet (50%)
  • Hjerteklaffer (insuffisisens)
  • Rytmeforstyrrelse
  • Periaortal fibrotisk infiltrasjon med stenoser også i coronararterier
   • Kan føre til angina og hjerteinfarkt
   • Kardiomyopati, hyppigst i høyre del av hjertet
 • Lunger: (25-50%)
  • Pleuravæske
  • Parenchym fortetninger (mattglass, fibrose, cyster, noduli)
 • Retroperitoneum
 • CNS
  • Hodepine
  • Tap av libido
  • Cerebellært: ataxi
  • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med eksessiv tørste
  • Dura: infiltrasjon (menigeom)

Biopsi/histologi

Benmargsbiopsi viser histocytt proliferasjon ved farging er CD68+ og CD1a-. Xantomatøs eller xantio-graulomatøs infiltrasjon av histocytter omgitt av fibrose.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider (prednisolon), cyclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi

Prognose:

 • Alvorlig sykdom. Data fra 2005 viste 5 års overlevelse 50%

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden