Differensialdiagnoser fibromyalgi 4.56/5 (9)

Share Button

En lege som har erfaring med Fibromyalgi vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

  • Lokaliserte muskelsmerter
    • Ikke like utbredte symptomer
  • Polymyositt
    • Muskelsvakhet
    • CK i blodprøven er høy
  • Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden