Henvisningen til spesialist, fibromyalgi

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Henvisning til spesialist bør inneholde

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om fibromyalgi?
  • Kroniske smerter i begge armer, begge ben, nakke og/ eller rygg
  • Smertefult ved trykk
 • Hva er hovedproblemet nå?

Sykehistorie

 • Kronisk smerte
  • Varighet av smerte
  • Lokalisering av smerte
   • Generalisert (Chronic widespread pain). Omfatter begge armer, ben og nakke og/eller rygg
 • Behandling frem til nå
 • Medikamentliste

Resultater av medisinske undersøkelser

Blodprøveresultater

Andre medisinske utredninger som er gjort

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

 

Ved usikker diagnose, vennligst se forslag til medisinske undersøkelser her

 • Fibromyalgi er ikke en inflammatorisk bindevevssykdom, og henvisningen prioriteres vanligvis ikke ved revmatologiske sykehusavdelinger på grunn av kapasitetsproblemer
 • Allmennleger er kompetente til å utrede, diagnostisere og følge opp pasienter med fibromyalgi
 • Ved krav om spesialist erklæringer eller ved spesielle sykdomsforløp, kan henvisning til revmatolog være aktuelt
  • Sykehuspoliklinikker og avdelinger prioriterer betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommene først (Rett til helsehjelp)
  • Henvisninger for vurdering av fibromyalgi blir derfor ofte avslått fra sykehus

Vanligvis kan allmennlegen /fastlegen kan gjøre Medisnisk utredning, gi pasientinformasjon og starte aktuelle tiltak. Spesialisten har ikke spesielle medikamenter eller andre behandlingsmuligheter

Henvisning til praktiserende revmatolog kan være aktuelt der disse har ledig kapasitet

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm