Medisinske undersøkelser ved mistanke om Fibromyalgi

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

De medisinske undersøkelsene kan deles i tre:

1. Sykehistorie

  • Kronisk geralisert smerte skal foreligge (minst i 3 mnd)
    • Daglig smerte i begge armer, begge ben og i nakke eller rygg

2. Klinisk undersøkelse

3. Utelukke annen sykdom

  • Blodprøver for å utelukke lignende tilstander: Hemoglobin, hvite blodlegemer, CRP, Blodsenkningsreaksjon (SR), Thyroidea funksjon (TSH, F-T4), Kalsium (hyperparathyroidisme), Antinukleære antistoff (ANA), CCP / ACPA antistoff (revmatoid artritt), kreatin kinase (CK, myositt), vitamin B12, metylmalonsyre, homocystein
  • Se også Differensialdiagnoser

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm