Differensialdiagnoser ved MAS/HLH

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Ligenende sykdom

Sjekk ved usikker diagnose

 • Celletellinger med differensialtelling av leukocytter
 • Blodkulturer
 • Koagulasjonsfaktorer (INR, fibrinogen, D-dimer)
 • Spinalvæske
 • Virale undersøkelser på
 • Benmarg
 • MR caput
 • CT undersøkelse cervical
 • CT undersøkelse thorax
 • CT undersøkelse abdomen
  • evt Ultralyd av abdomen

Komplikasjoner

Hyppigst:

Makrofagaktiveringssyndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm