Kriterier for MAS Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Aktuelle (2008) diagnostiske kriterier for HLH fra HLH-2004 protokollen (referanse: MB Jordan, Blood, 2011)

1. Molekylær diagnose forenelig med HLA. Disse inkluderer påvist patologisk mutasjon av  PRF1, UNC13D or STX11

eller

2. Minst 5 av 8 kriterier nedenfor:

  • (1) Feber. Temperatur-topper over 38.5°C i minst 7 dager
  • (2) Splenomegali, Palpabel milt større enn 3 cm under venstre costalbue
  • (3) Cytopeni i to eller flere cellerekker: Hemoglobin mindre enn 9.0 g/dL, eller Trombocytter mer enn 100,000/µL, eller absolutt neutrofili mindre enn 1000/µL
  • (4) Hypertriglyceridemi eller hypofibrinogenemi: Fastende triglyserider over 2.0 mmol/L, eller mer enn 3 standard deviasjoner (SD) over normal verdi for alder, eller Fibrinogen mindre enn 1.5 g/L, eller mer enn 3 SD under normal verdi for alder
  • (5) Hemofagocytose: Påvist i benmarg, milt, eller lymfeknute; Ingen bevis for malignitet
  • (6) Lav eller fraværende naturlige killer celle aktivitet
  • (7) Serum ferritin nivå mer enn 500 µg/L (men mer enn 3000 µg/L er en mer realistisk cut-off for å utelukke infeksjoner og autoimmune sykdommer
  • (8) Løselig CD25 (IL-2 reseptor) mer enn 2400 U/mL (2 SD over referanseverdi: ikke alders-relaterte referanseverdier) (løselig IL-2 reseptor-måling kan rekvireres fra Immunologisk Laboratorium Oslo Universitetssykehus)

Original Tabell her (Jordan MB, 2011)

Makrofagaktiveringssyndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Bindevevssykdommer.no

Vaskulitt.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden