Retikulo-histocytose Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Multisentrisk retikulohistocytose. Saba R, Case Rep Rheumatol (2013)

Definisjon

Sjeldne former for histocytose. Sykdomsbildet varier fra enkelte hudforandringer (begrenset form) til alvorlig sykdom i mange organer (multisentrisk type).

Begrenset retikulo-histocytose foreligger når bare huden er affisert. (synonymer: ”solitary reticulohistocytosis” eller ”solitary histicytoma”). Kirurgisk behandling er oftest kurerende.

Multisentrisk reticulohistocytose (synonym: ”lipoid dermatoarthritis”, ”kjempecelle reticulo-histocytosis”) er en aggressiv sykdom. Voksne omkring 50-års alder blir oftest syke. Bare noen få hundre tilfeller er beskrevet.

Behandling

  • Immundempende medikamenter som Prednisolon, Methotrexate, Imurel eller TNF-hemmer

Prognose

  • Spontan bedring kan inntreffe, men tilbakefall forekommer

Litteratur

Histocytose, BINDEVESSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden