Kriterier hypermobilitets-syndromet 4/5 (2)

Share Button

Diagnostiske kriterier (referanse: Grahame R, Bird R, Child CH J. Rheum 2000):

2 Major, 1 Minor eller 1 Major og to Minor. Ekskludere: Ehlers-Danlos– og Marfans syndrom:

 • Major
  • 1. Beighton skår minst 4 / 9
  • 2. Artralgi i mer enn 3 måneder i 4 eller flere ledd
 • Minor
  • 1. Beighton 1,2 eller 3 av 9 (0 – 3 hvis alder over 50 år)
  • 2. Artralgi mer enn 3 måneder i 1-3 ledd, eller ryggsmerter i mer enn 3 måneder, spondylose, spondylolyse eller spondylolistese
  • 3. Luksasjon eller subluksasjon i mer enn 1 ledd, eller residiverende. luksasjon i ett ledd
  • 4. Bløtdelsrevmatisme i tre eller flere lokalisasjoner (for eks epikondylitt, tenosynovitt, bursitt)
  • 5. Marfanoid habitus (se Marfans syndrom, Skjelett)
  • 6 Unormal hud (for eks striae, hyperelastisk, tynne eller papyrys -arr)
  • 7. Øye (hengende øyelokk, myopi, anti-mongoloid skjevhet)
  • 8. Varikøse vener (åreknuter), hernia (brokk), uterin/rektal-prolaps

  Hypermobilitet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden