Ilaris (canakinumab) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Ilaris er injeksjoner (sprøyte på 150 mg/ml) som inneholder canakinumab mot Stills syndrom og flere periodiske febersyndromer / autoinflammatoriske sykdommer. Ilaris kan også brukes mot anfall av urinsyregikt

Ilaris er biologisk behandling som virker ved å hemme immun-stoffet Intererleukin-1 (IL-1) og dermed revmatisk betennelse ved noen sykdommer.

Før behandlingsstart

Ilaris skal ikke brukes ved alvorlig infeksjon. Tuberkulose og andre kroniske infeksjoner må utelukkes. «Levende» vaksiner (Rota-virus, MMR, Gul feber med flere) skal ikke gis under behandlingen, mens «døde» vaksiner (Influensa, Meningokokker, Pneumokokker) vanligvis kan brukes.

Ilaris bør ikke kombineres med TNF-hemmere (annen biologisk behandling) fordi risiko for infeksjoner øker. Levende vaksiner skal ikke gis under behandlingen.

For å vurdere effekt (etter for eksempel 3 måneders behandling) er målinger av sykdomsaktivitet ved utgangspunktet og under behandlingen viktig. En bør før behandlingsstart definere et behandlingsmål.

Svangerskap og amming

Det er ennå for lite data til å være sikker på at Ilaris ikke kan medføre skader i svangerskap. Ilaris skal derfor bare brukes under svangerskap dersom nødvendig, og det ikke finnes bedre alternativer.

Dosering

Doseringen for barn følger kroppsvekt. Ved vekt over 40 kg anbefales 150 mg hver 4-8. uke). Ved behov økes dosen etter en uke. Ved urinsyregikt-anfall kan en enkelt dose på 150 mg gis. Ilaris bør ikke gis til barn under 2 års alder, fordi data på virkning og sikkerhet mangler.

Resept

Bivirkninger

Bivirkninger kan forekomme, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

  • Smerter på innstikksstedet
  • Leddsmerter
  • Muskelsmerter
  • Økt risiko for infeksjoner
  • Magesmerter
  • Svimmelhet
  • Lavt antall hvite blodlegemer (leukopeni) og neutropeni
  • Redusert nyrefunksjon

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser skal utelukke tegn til bivirkninger og deretter om virkningen er som ønsket. Ved tilbakevendende infeksjoner kan det være nødvendig å stanse behandlingen. Spesialist vurderer om behandlingsmålet er nådd, og hvor lenge det er behov for at behandlingen fortsetter.

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter mot revmatiske sykdommer

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden