Henvisning til spesialist, Mixed connective tissue disease (MCTD)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om MCTD ?
 • Må pasienten prioriteres for undersøkelse raskt (Rett til helsehjelp)?
  • Affeksjon av indre organer eller blod (cytopenier)?
  • Hovne ledd (artritt)?
  • Eksem?
  • Smerter og påvirket allmenntilstand?
  • Objektive undersøkelsesfunn?
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose, vennligst se sjekkliste for utredning her

 • MCTD er vanligst blant unge kvinner
 • Raynauds fenomen forkommer hos de fleste
 • Hovne (“puffy”) fingre?
 • Alle har tydelig forhøyet ANA test i form av RNA i serumprøve (i aktiv sykdomsfase)
 • I serum er blodsenkningsreaksjonen (SR) ofte lett forhøyet, men CRP er lav eller normal
 • Sykdommen kan preges av generell inflammasjon med påvirket allmenntilstand og apetittløshet, tretthet, nattesvette og feber
 • For “Differensialdiagnoser”, vennligst se her

Hva henvisning til spesialist bør innholde 

Sykehistorie

Resultat av kliniske undersøkelser

Laboratorieprøver

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Pasienter bosatt i Oslo kan henvises til Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar fra Helseregion Sør-Øst og fra landet for øvrig så langt kapasiteten strekker til.

MCTD, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm