Journalskriving Sjekkliste for MCTD

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10: M35.1 MCTD       

Diagnosen er basert på

Sykdomsdebut

  • Tidspunkt og symptomer ved sykdomsdebut (Raynauds fenomen og ikke-Raynauds symptomer)
  • Tidspunkt for diagnose

Hensikten til kontakt nå

  • Nye symptomer
  • Forverring
  • Behov for nye medikamenter (Hvorfor?)

Medikamentliste

  • Allergier (spesielt medikamentallergier)
  • Tobakk (Nå, tidligere, aldri)
  • Alkohol, andre rusmidler

Kliniske funn

Hjerte (Tegn til pulmonal hypertensjon?), lunger, blodtrykk, ledd, fingre (puffy, sklerodaktyli), hud

Plan for utredning eller behandling

MCTD, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm