Differensialdiagnoser Myositt 5/5 (1)

Share Button

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som ligner myositt og skal vurderes i den medisinske utredningen. Også når behandlingen ikke virker som forventet, må lignende tilstander overveies nøye.

  • Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)
    • Bør alltid overveies ved kronisk muskelsykdom

Diagnostikk ved forhøyet serum CK

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden