Differensialdiagnoser myositt og dermatomyositt 5/5 (3)

Share Button

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som ligner myositt og skal vurderes i den medisinske utredningen. Også når behandlingen ikke virker som forventet, må lignende tilstander overveies nøye.

 • Amyloid myopati
  • Subkutane forandringer
  • Proteinuri
  • Typisk biopsi (farging med Kongorødt)
 • Diabetisk amyotrofi og diabetisk muskelinfarkt
  • Akutt, asymmetrisk start med fokal smerte og svakhet i lår.
  • Ofte vekttap
  • EMG skiller fra myositt
 • Elektrolytt mangel
  • Hypo-kalemi
  • Hypo-kalsemi
  • Hypo-magnesemi
 • Eosinofil myositt
  • Differensialdiagnoser til eosinofil myositt
   • Hypereosinofilt syndrom: IgE, eosinofile leukocytter > 1.5 × 109/L, hudaffeksjon. Multiorganaffeksjon, Smerter og svakhet i proksimal muskulatur, Raynauds, vaskulitt i små blodårer, CK kan være forhøyet
 • Eosinofil fasciitt (CK oftest normal, typiske funn i hud og underhud)
 • HIV infeksjon
  • Kronisk vekt- og krafttap
  • Klinisk bilde med CK stigning (inflammatorisk myopati) som ved myositt
  • HIV-test
  • CD4 T-celler korrelerer dårlig med myopati-symptomer
 • Kennedy sykdom (Spinal and bulbar muscular atrophy, SBMA)
  • Svekket kraft og symmetrisk muskelatrofi i proksimale muskler. Kreatin kinase (CK) er moderat forhøyet. Menn i 40-50 års alder. Redusert androgen sensitivitet med gynekomasti, testes atrofi og redusert libido. Fascikulasjoner i ansiktsmuskulatur. Tale- og svelgevansker
  • Skilles fra myositt ved klinisk bilde (ansiktsmuskler, gynekomasti, EMG og muskelbiopsi)
 • Lambert-Eaton syndrom
  • Myasteni-lignende
  • Paraneoplastisk syndrom
  • Ikke øyemuskel affeksjon
  • Antistoff mot voltage-gated calsium kanal (VGCC)
  • EMG funn
 • Makro-CK
  • Makroenzymer er normale enzymer (eller isoenzymer) som binder seg enten til immunglobuliner (IgG) = Type 1 eller lipoproteiner og andre substanser (Type 2) og dermed akkumuleres i serum. De er ikke frie enzymer, men forårsaker falsk forhøyede CK-målinger.
  • Makro-CK ses oftest hos personer over 60 år
  • Makro-CK kan foreligge med- eller uten assosiert sykdom, inklusiv kronisk leversykdom og malignitet
 • Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)
  • Bør alltid overveies ved kronisk muskelsykdom
 • Myastenia gravis
  • Økt fysisk muskulær trettbarhet
  • Ofte i ansiktsmuskler, inklusiv øyne
  • Normal CK
  • EMG er karakteristisk
  • Anti-acetylkolin antistoffer
 • Myoklonisk Epilepsi med «Ragged Red Fibers» (MERRF)
  • “Ragged Red Fibers” er sammeklumpede syke mitokondrier i vevsprøve (biopsi)
  • Lav kroppshøyde, hørselstap, laktat acidose, intoleranse for fysisk trening
 • Parkinsons sykdom
  • Tremor

Diagnostikk ved forhøyet serum CK

 • Hvis kreatin kinase (CK) er under 1000, gjentas prøven uten forutgående fysisk aktivitet
  • Forhøyede CK -nivåer forventes å halveres ca. hver 24-36 timer dersom utløsende årsak er fjernet. Normalisering i løpet av 3-5 dager forventes
 • Traume, fysisk overbelastning, kramper, infeksjoner, injeksjoner, metabolsk myopati. Ved svært høy CK vurder: Rabdomyolyse
 • Troponin T (cTnT) er ikke spesifikk for hjertemuskel og stiger ofte ved skjelettmuskelaffeksjon. Troponin I (cTnI) er derimot mer myokard spesifikk.
 • Blant etnisk sorte afrikanere er CK er opp til 70% høyere enn hos hvite (referanse: Brewster CM, 2012)

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden