Henvisningen til spesialist, sjekkliste ved (Dermato-)Myositt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
 • Behov for supplerende undersøkelser?
 • (Dermato-)myositt er sjeldne sykdommer: Konferer gjerne med revmatologisk lege før utredning og henvisning til spesialist

Sykdomstegn

Dette bør henvisningen inneholde

Sykehistorie

Medisinske undersøkelser

 • Muskelatrofi
  • Proksimalt (lår, overarmer)
  • Distalt (underarmer, legger)
 • Redusert muskelkraft
  • Forflytter seg uten støtte fra fra en stol eller fra å sitte på huk?
 • Auskultasjon av lunger (krepitasjon- lyder basalt ved interstitiell lungeaffeksjon)
 • Gottrons tegn/papler (rød-blått over MCP- og PIP-ledd og på strekksiden av albuer og knær), Sjal eller V-tegn (nakke/hals)
 • CK, LD, ASAT (gjentatte prøver)
  • CK stigning etter fysisk trening er vanlig
  • Skyhøye verdier av kreatin kinase (CK) ses ved rabdomyolyse
 • ANA med undergrupper
  • SSA antistoff
  • Jo-1

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

Henvises til Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm