Kriterier for myositt diagnose og klassifisering 4.5/5 (2)

Share Button

Klassifikasjonskriterier EULAR/ACR 2017 (Referanse Lundberg IE, 2017)

Kriteriene summerer score som bygger på følgende parametre med eller uten muskelbiopsi tilgjengelig

Kalkulator, vennligst se her

 Kriterier:

 • Alder ved symptomdebut mellom 18 og 40 år
  • uten biopsi 1,3 poeng, med biopsi 1,5 poeng
 • Alder ved symptomdebut mellom 40 åreller eldre
  • uten biopsi 2,1 poeng, med biopsi 2,2 poeng
 • Objektiv symmetrisk, oftest progressiv i overarmer
  • uten biopsi 0,7 poeng, med biopsi 0,7 poeng
 • Objektiv symmetrisk, oftest progressiv i lår
  • uten biopsi 0,8 poeng, med biopsi 0,5 poeng
 • Nakkefleksor muskler (bøye hodet) relativt svakere enn nakke-ekstensorer
  • uten biopsi 1,9 poeng, med biopsi 1,6 poeng
 • Lårmuskler relativt svakere enn legger
  • uten biopsi 0,9 poeng, med biopsi 1,2 poeng
 • Heliotropt utslett (rundt øyne)
  • uten biopsi 3,1 poeng, med biopsi 3,2 poeng
 • Gottrons papler (over fingerledd, albuer eller knær)
  • uten biopsi 2,1 poeng, med biopsi 2,7 poeng
 • Gottrons tegn
  • uten biopsi 3,3 poeng, med biopsi 3,7 poeng
 • Dysfagi eller øsofagus-dysmotilitet
  • uten biopsi 0,7 poeng, med biopsi 0,6 poeng
 • Anti-Jo-1 antistoff
  • uten biopsi 3,9 poeng, med biopsi 3,8 poeng
 • Forhøyede enzymer (uten biopsi 1,3 poeng, med biopsi 1,4 poeng)
  • CK (kreatin kinase) eller
  • LD (laktat dehydrogenase) eller
  • ASAT/ALAT
 • Muskelbiopsi med endomyseale infiltrasjoner av mononukleære celler som omgir, men ikke penetrerer muskelfibre (muskelceller)

   

  • Biopsi positiv 1,7
 • Muskelbiopsi med perimyseal og/eller perivaskulær infiltrasjon av mononukleære celler
  • Biopsi positiv 1,2
 • Muskelbiopsi med perifascikulær atrofi

   

  • Biopsi positiv 1,9
 • Muskelbiopsi med «Rimmed vacuoles»

   

  • Biopsi positiv 3,1

«Sikker myositt» (minst 90% sikkert) dersom totalt summert score er minst 7,5 uten biopsi eller minst 8,7 derom biopsi er tilgjengelig

Diagnostiske kriterier for poly- og dermatomyositt (Bohan og Peter)*

 • 1. Symmetrisk proksimal muskelsvakhet
 • 2. Forhøyde muskelenzymer i serum (CK, aldolase, ASAT, ALAT, LD)
 • 3. EMG med polyfasiske MUP, ”sharp waves” og repetitive utladninger
 • 4. Muskelbiopsi; Degenerasjon, regenerasjon, nekrose, fagocytose og interstitielle mononukleære infiltrater
 • 5. Typiske eksantem (for eks. heliotropt eksantem, Gottrons tegn/papler)
 • For å stille diagnosen DM må kriterium 5 være til stede
 • Mulig PM/DM = 2 kriterier
 • Trolig PM/DM = 3 kriterier
 • Definitiv PM/DM = 4 kriterier

* Kriteriene forutsetter at andre årsaker til myopati er ekskludert.

Reviderte klassifikasjonskriterier for poly/dermatomyositt (Targoff et al.)

 • 1. Symmetrisk proksimal muskelsvakhet
 • 2. Forhøyde muskelenzymer
 • 3. EMG med myopatiske ”MUP”, positive ”sharp waves”, repetitive utladninger.
 • 4. Muskelbiopsi; degenerasjon, regenerasjon, nekrose, fagocytose og interstitielle mononukleære infiltrater
 • 5. En av de myositt spesifikke antistoffene
 • 6. Typiske hudeksantem

Positiv MR-undersøkelse med henblikk på inflammasjon kan erstatte kriterium 1 eller 2. For å stille diagnosen DM må kriterium 6 være til stede.

 • Mulig PM/DM = 2 kriterier
 • Trolig PM/DM = 3 kriterier
 • Definitiv PM/DM = 4 kriterier

Web-kalkulator her

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden