Kriterier for myositt diagnose og klassifisering Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Diagnostiske kriterier for poly- og dermatomyositt (Bohan og Peter)*

 • 1. Symmetrisk proksimal muskelsvakhet
 • 2. Forhøyde muskelenzymer i serum (CK, aldolase, ASAT, ALAT, LD)
 • 3. EMG med polyfasiske MUP, ”sharp waves” og repetitive utladninger
 • 4. Muskelbiopsi; Degenerasjon, regenerasjon, nekrose, fagocytose og interstitielle mononukleære infiltrater
 • 5. Typiske eksantem (eks heliotropt eksantem, Gottrons tegn/papler)
 • For å stille diagnosen DM må kriterium 5 være til stede
 • Mulig PM/DM = 2 kriterier
 • Trolig PM/DM = 3 kriterier
 • Definitiv PM/DM = 4 kriterier

* Kriteriene forutsetter at andre årsaker til myopati er ekskludert.

 

Reviderte klassifikasjonskriterier for poly/dermatomyositt (Targoff et al.)

 • 1. Symmetrisk proksimal muskelsvakhet
 • 2. Forhøyde muskelenzymer
 • 3. EMG med myopatiske ”MUP”, positive ”sharp waves”, repetitive utladninger.
 • 4. Muskelbiopsi; degenerasjon, regenerasjon, nekrose, fagocytose og interstitielle mononukleære infiltrater
 • 5. En av de myositt spesifikke antistoffene
 • 6. Typiske hudeksantem

Positiv MR-undersøkelse med henblikk på inflammasjon kan erstatte kriterium 1 eller 2. For å stille diagnosen DM må kriterium 6 være til stede.

 • Mulig PM/DM = 2 kriterier
 • Trolig PM/DM = 3 kriterier
 • Definitiv PM/DM = 4 kriterier

Web-kalkulator her

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden