Journalskriving Stikkord for myositt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10 koder:

Diagnosen baseres på..

 • Proksimal, symmetrisk, objektiv muskelsvakhet, fortrinnsvis i lår, nakke fleksorer svakere enn ekstensorer, typiske hudforandringer (heliotropt, Gottrons tegn), dysfagi eller øsofagus dysmotilitet.
 • Blodprøver med høy kreatin kinase (CK), ASAT, ALAT LD,
 • MR-undersøkelse som viser inflammatoriske forandringer,
 • Musklelbiopsi
 • EMG

Anamnese

 • Førstegrads slekt (foreldre, søsken eller barn) med muskelsykdom: Utelukke myskeldystrofi?

Aktuelt

Differensial diagnostiske vurderinger

Kort sammendrag (mer her):

Medisinske Undersøkelser:

 • Muskelatrofi (lår mer enn legger, overarmer, underarmer)
 • Muskelsvakhet (reise seg fra huk, fra stol, gå trapper, løfte armer over hodet, teste nakke flexorer ved å presse hodet fremover mot motstand
 • Dysfagi (setter fast mat i spiserøret) eller påvist øsofagus dysmotilitet
 • Artritt
 • Hud
 • Muskelbiopsi (fra…)
 • MR undersøkelse av muskulatur (ødem/inflammasjon?)
 • EMG (myositt-typisk?)
 • HRCT lunger (mattglass/fibrose?)
 • Lungefunksjonstester
 • Biopsibeskrivelse:
  • Dermatomyositt: Nekroser i muskelfibre/celler, lymfocyttinfiltrasjoner langs blodkar
  • Polymyositt: Mononukleære inflammatoriske celler mer diffust fordelt i muskelvevet (endomysial) og muskelcelle nekroser
  • Inklusjonslegeme myositt: Muskelfibre/celler med “rimmed” vakuoler, atrofi og innlagring av abnormale degenerete proteiner (blant annet amyloid, Aβ, som ved Alzheimers sykdom)

Immunmodulerende behandling

 • Prednisolon, Ciklosporin, Cyklofosfamid, Tacrolimus, Rituximab, Imurel, MTX med flere

Hensikten med vurderingen nå?

 • Forverring av symptomer (Hvilke)
 • Medikamentendring (Hvorfor?)

Medikamentliste

 • Statiner
 • Prednisolon
  • Kortisonmyopati?
 • Allergier (medikamentallergier, andre)

Stimulantia

 • Tobakk (ja, ikke-, tidligere-)
 • Alkohol, andre rusmidler

Vekt/Avføring/vannlating

Klinisk status

Plan for konsultasjonen / innleggelsen

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm