Bilharziose (Schistomiasis) og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

"Schistosomiasis world map - DALY - WHO2002" by Lokal_Profil. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schistosomiasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg#/media/File:Schistosomiasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg

Bilharziose (Schistomiasis) (B65)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av parasitter. Det finnes flere typer schistosoma-parasitter. Oftest utvikles en kronisk tilstand. Parasittene angriper hud, urinblære og tarm, men kan også gi leddbetennelse (artritt). Egg som etterlates i vev forårsaker en granulomatøs infeksjon.

Sykdomsårsaker

1-2 cm lange ormer (Termatoder).

 • Urinblære-bilharzinose: S. haematobium
 • Perkutan infeksjon ved bad i infiserte innsjøer
 • Tarm-bilharzidose: S. mansoni, S. japonicum, S. intercalaticum, S. mekongi.

Forekomst

Troper, subtroper. Over 85% smittes i Afrika sør for Sahara. Asylsøkere fra Afrika. Sjeldnere i Karibien, Sør-Amerika, Midtøsten og Asia.

Smitte

Overføres via forurenset badevann. Parasittene stammer fra infiserte ferskvannssnegler. Særlig barn (som leker i vann) blir infisert

Inkubasjonstid

 • 2-7 uker til første symptomer (kløende hud på føtter og andre deler som har vært eksponert for forurenset ferskvann)
 •  4-12 uker til symptomer fra indre organer

Symptomer

Initialt

 • Kløende små knuter i huden (særlig på føtter) som har vært i kontakt med forurenset ferskvann , elveblest (urtikaria)

Senere

 • Feber
 • Abdominale (mage-) smerter (tarmaffeksjon)
 • Kan forårsake kroniske rygg- og hodesmerter
  • Diagnostikk ved MR (lokalisert inflammasjon) og Serum Schistoma IF antigen, ELISA Egg titer, Serum Schistoma IF
 • Diaré (blodig)
 • Utmattelse
 • Hoste (lungeaffeksjon)
 • Genitalslimhinneblødninger (genital affeksjon)
 • Blod i urin (urinblæreaffeksjon)

Revmatiske symptomer

Medisinske undersøkelser av blod og urin

 • Ekstrem eosinofili i blod (ved differensialtelling av leukocytter)
 • Effektiv screening av parasitt antigen med ELISA test av blod
  • Serum Schistoma IF antigen, ELISA Egg titer, Serum Schistoma IF
 • Antistoff kan påvises i blodprøve
 • Mikroskopisk undersøkelse på parasitt-egg i avføring (eventuelt også i urin)
 • Biopsi fra rektum-slimhinne (eller urinblære) kan påvise egg hvis de ikke er påvist ved mikroskopi
 • Urinblære: Hematuri (blod i urin)

Komplikasjoner

 • Økt risk for kreft i urinblære, tykktarm og lever på sikt
 • Portal hypertensjon
 • Fokal epilepsi (nevroschistosomiasis) ved S. japonicum

Diagnose

 • Trope-anamnese + påvisning i urin, avføring eller vev
 • Antistoff-påvisning. Antistoff er spesifikt (>95%), men holder seg i opptil flere år etter ferdig behandlet og overstått infeksjon.

Behandling

Praziquantel (Biltricide) (en enkelt dose årlig). Mer enn 80% blir friske

Profylakse

 • Forbud mot å bade i infiserte innsjøer. Unngå infisert drikkevann.
 • En vaksine er under utprøving

OBS! Harmløse bilharzia-arter forårsaker bade-dermatitt i Mellom-Europa og Nord-Amerika (referanse: Omar HN, 2016)

Litteratur

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden