BK virus og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

BK virus-infeksjon (ligner JC-Virus)

Definisjon

BK virus tilhører polyomavirus. Hele 80% friske personer har latent infeksjon (eksisterende virus uten symptomer). Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer, men ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan BK virus infeksjon bli alvorlig. Jo sterkere immunsuppresjon, desto mer alvorlig infeksjon.

Smittemekanisme

  • Ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker

Symptomer

  • 1% – 10% etter transplantasjon
  • Residiverende feber
  • Lungesymptomer
  • Nyrer (økende nyresvikt og patologisk urin)

Diagnose

Behandling

  • Redusere immunsuppresjon: Takrolimus byttes med cyclosporin
  • Supplere med leflunomid (Arava)
  • Ciprofloxacin
  • IV Immunglobulin

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden