BK virus Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

BK virus-infeksjon (ligner JC-Virus)

Definisjon

Polyomavirus. Hele 80% friske personer har latent infeksjon (eksisterende virus uten symptomer). Ved svekket immunsystem som under immundempende, antirevmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan BK virus infeksjon bli alvorlig. Jo sterkere immunsuppresjon, desto mer alvorlig infeksjon.

Smittemekanisme

  • Ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker

Symptomer

  • 1% – 10% etter transplantasjon
  • Residiverende feber
  • Lungesymptomer
  • Nyrer (progressiv nyresvikt og patologisk urin)

Diagnose

Behandling

  • Redusere immunsuppresjon: Takrolimus byttes med cyclosporin
  • Supplere med leflunomid (Arava)
  • Ciprofloxacin
  • IV Immunglobulin

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden