BK virus og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

BK virus-infeksjon (ligner JC-Virus)

Definisjon

BK virus tilhører polyomavirus. Hele 80% friske personer har latent infeksjon (eksisterende virus uten symptomer). Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer, men ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan BK virus infeksjon bli alvorlig. Jo sterkere immunsuppresjon, desto mer alvorlig infeksjon.

Smittemekanisme

Ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker

Symptomer

  • 1% – 10% etter transplantasjon
  • Residiverende feber
  • Lungesymptomer
  • Nyrer (økende nyresvikt og patologisk urin)

Diagnose

Påvises ved PCR undersøkelse fra blod, urin eller vevsprøve fra nyrer

Behandling

  • Redusere immunsuppresjon: Takrolimus kan byttes med cyclosporin
  • Supplere med leflunomid (Arava)
  • Ciprofloxacin
  • IV Immunglobulin

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden