Chikungunya og Revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button

"ChikungunyamapMarch2015" by Unenthusiastic - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChikungunyamapMarch2015.png#/media/File:ChikungunyamapMarch2015.png
"2012-01-09 Chikungunya on the right feet at The Philippines" by Nsaa - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-01-09_Chikungunya_on_the_right_feet_at_The_Philippines.jpeg#/media/File:2012-01-09_Chikungunya_on_the_right_feet_at_The_Philippines.jpeg

Chikungunya ICD-10 A 92.0

Definisjon

Virussykdom forårsaket av Chikungunya. Økende antall smittede i vestlige land per 2014. Revmatiske symptomer er vanlig.

Smitte

Som ved denguefeber blir sykdommen overført via mygg (aedes mosquitoes).

Forekomst

Epidemier i Vestafika, Øst-sentral, Sør-afrikanske land og Asia. De senere år også i Karibien og USA (få tilfeller).

Symptomer

Etter myggstikk begynner høy feber (opptil 40 grader Celsius) 2-3 dager etter smitte (maksimalt etter12 dager).

Revmatiske symptomer

Diagnose

PCR-undersøkelser av blod kan påvise infeksjon innen få dager. Serologiske tester for chikungunya virus IgM antistoff er tilgjengelige, men «falsk positive resultater» kan forekomme. Virus dyrkning etter blodprøve er mulig, men undersøkelsene tar minst 1-2 uker.

Differensialdiagnoser

Forebygging

Myggbeskyttelse. Ingen vaksine er tilgjengelig (pr 2015), men er under utprøving.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Symptombehandling mot smerter med NSAIDs som naproxen (Napren) eller paracetamol er aktuelt.

Forløp / Prognose

Feberen forsvinner brått, oftest etter to dager, men leddsmerter, hodepine og utmattelse varer ofte en uke eller lenger.

  • Helt symptomfrie blir de fleste i løpet av et par måneder (yngre mennesker blir raskest friske)
  • Kronisk sykdom i form av vedvarende smerter er rapportert

Litteratur

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden