Clostridium infeksjon Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Clostridium difficile (Gram-positive bakterier)

Symptomer

  • Bakterietoksiner medfører magesmerte, meteorisme og kraftig diaré under antibiotikabehandling (bredspektret). Forekommer også i naturlig tarmflora, men overvekst når øvrig naturlig bakterieflora er utradert med antibiotika.

Medisinske undersøkelser

  • Pseudomembranøs kolitt er vanligste årsak (kolonoskopi-undersøkelse)
  • Toksisk megakolon som kan være livstruende
  • Avføring undersøkes ved å dyrke bakterier, teste bakterienes DNA (PCR analyser) eller toksiner (Toksin A og Toksin B)

Behandling

  • I milde tilfeller er avsluttet behandling av antibiotika ofte tilstrekkelig
  • Metronidazol (Flagyl) tabletter. Hvis manglende effekt kan vancomycin eller intravenøs metronidazol bli brukt
  • Precosa (saccharomyces boulardii) brukes mot antibiotika-assosiert diare.
    • Vær oppmerksom på at Precosa ikke skal brukes ved samtidig immundempende behandling eller ved svekket immunsystem av andre årsaker. Dødsfall forårsaket av soppinfeksjon er rapportert
  • Mikrobiota transplantasjon (referanse: van Beurde YH, 2017)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden