Clostridium og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Clostridium difficile (Gram-positive bakterier)

Revmatiske symptomer i form av reaktiv leddbetennelse (artritt) forekommer en sjelden gang utløst av clrostridium. Ved et svekket immunsystem, som ved immundempende behandling av revmatiske sykdommer, kan clostridium infeksjon forløpe mer alvorlig enn vanlig.

Symptomer

 • Bakterietoksiner medfører magesmerte, meteorisme og kraftig diaré under antibiotikabehandling (bredspektret som klindamycin, kefalosporiner og ampicillin).
 • Symptomer fra 4-8 dager etter påbegynt antibiotika, men også flere uker etter avsluttet behandling
 • Forekommer også i naturlig tarmflora, men overvekst når øvrig naturlig bakterieflora er utradert med antibiotika
 • Reaktiv artritt er beskrevet som komplikasjon, men er uvanlig (referanse: Capella M, 2016)

Medisinske undersøkelser

 • Pseudomembranøs kolitt er en alvorlig manifestasjon (kolonoskopi-undersøkelse)
 • Toksisk megakolon som kan være livstruende
 • Avføring undersøkes ved å dyrke bakterier, teste bakterienes DNA (PCR analyser) eller toksiner (Toksin A og Toksin B)

Behandling

 • I milde tilfeller er avsluttet behandling av antibiotika ofte tilstrekkelig
 • Metronidazol (Flagyl) tabletter. Hvis manglende effekt kan vancomycin eller intravenøs metronidazol bli brukt
 • Precosa (saccharomyces boulardii) brukes mot antibiotika-assosiert diare.
  • Vær oppmerksom på at Precosa ikke skal brukes ved samtidig immundempende behandling eller ved svekket immunsystem av andre årsaker. Dødsfall forårsaket av soppinfeksjon er rapportert
 • Mikrobiota transplantasjon (referanse: van Beurde YH, 2017)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden