Clostridium og Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Clostridium difficile (Gram-positive bakterier)

Definisjon

Revmatiske symptomer i form av reaktiv leddbetennelse (artritt) forekommer en sjelden gang utløst av clostridium.

 • Ved et svekket immunsystem, som ved immundempende behandling av revmatiske sykdommer, kan clostridium infeksjon forløpe mer alvorlig enn vanlig.
 • Bruk av protonpumpehemmere (mot magesyre-refluks) kan øke risiko for clostridium infeksjon (Raknes G, 2020)

Symptomer

 • Bakterie-toksiner medfører magesmerte, meteorisme og kraftig diaré under antibiotikabehandling (bredspektret som klindamycin, kefalosporiner og ampicillin).
 • Symptomer fra 4-8 dager etter påbegynt antibiotika, men også flere uker etter avsluttet behandling
 • Forekommer også i naturlig tarmflora, men overvekst når øvrig naturlig bakterieflora er utradert med antibiotika
 • Reaktiv artritt er beskrevet som komplikasjon, men er uvanlig (referanse: Capella M, 2016)

Medisinske undersøkelser

 • Pseudo-membranøs kolitt er en alvorlig manifestasjon (kolonoskopi-undersøkelse)
 • Toksisk megakolon som kan være livstruende
 • Avføring undersøkes ved å dyrke bakterier, teste bakterienes DNA (PCR analyser) eller toksiner (Toksin A og Toksin B)

Behandling

 • I milde tilfeller er avsluttet behandling av antibiotika ofte tilstrekkelig
 • Metronidazol (Flagyl) tabletter. Hvis manglende effekt kan vancomycin eller intravenøs metronidazol bli brukt
 • Precosa (saccharomyces boulardii) brukes mot antibiotika-assosiert diare.
  • Vær oppmerksom på at Precosa ikke skal brukes ved samtidig immundempende behandling eller ved svekket immunsystem av andre årsaker. Dødsfall forårsaket av soppinfeksjon er rapportert
 • Mikrobiota transplantasjon (referanse: van Beurde YH, 2017)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden