Cryptosporidiosis parasitt og Revmatisk sykdom Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Cryptosporidiosis forårsakes av en parasitt Cryptosporidium parvum (ikke kryptokokk som er en sopp). Infeksjonen medfører ikke revmatiske symptomer, men ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan infeksjonen bli alvorlig.

Smitte

Fekalt-oralt via infisert drikkevann eller fra svømmebasseng

Symptomer

Akutt gastroenteritt som hos ellers friske personer. Infeksjonen forløper selvbegrensende og kortvarig (2-10 dager). Magesmerter, magekramper og diaré. Ikke blodig. Feber forekommer.

Ved immunsuppresjon og AIDS kan sykdommen bli alvorlig og fatal.

Blant HIV-positive er cryptosporidum hyppigste årsak til diaré.

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden