Cytomegalovirus (CMV) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

CMV humant cytomegalovirus (HCMV/HHV-5). Viruset tilhører herpesvirusgruppen. Det forekommer latent hos 40-80% friske personer og gir ingen symptomer. Smittemekanisme er ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker. CMV infeksjon kan bli alvorlig ved et svekket immunsystem eller under immunsupprimerende antirevmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon.

Symptomer

  • Sykdomsbildet kan ligne Mononukleose. CMV kan mistenkes hvis mononukleose-test er negativ
    • Feber
    • Pneumoni (lungebetennelse)
    • Vaskulitt i CNS (ligner på primær CNS vaskulitt)
    • Neutropeni (lavt antall av en type hvite blodlegemer)

Svangerskap

Diagnose

Behandling

Ganciclovir (Cymevene) eller andre potente antivirale midler

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden