Cytomegalovirus (CMV) og Revmatisk sykdom 5/5 (3)

Share Button

Definisjon

CMV humant cytomegalo-virus (HCMV/HHV-5). Viruset tilhører herpesvirusgruppen. Det forekommer latent i kroppen hos 40-80% friske personer og gir ingen symptomer. Smittemekanisme er ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker.

 • CMV infeksjon kan bli alvorlig ved et svekket immunsystem eller under immundempende antirevmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon

Symptomer

Sykdomsbildet kan ligne Mononukleose. CMV kan mistenkes hvis mononukleose-test er negativ

 • Feber
 • Influensa-lignende
 • Kan forløpe som mononukleose (5% av monunukleose-tilfellene)
 • Pneumoni (lungebetennelse)
 • Vaskulitt i CNS (ligner på primær CNS vaskulitt)
 • Neutropeni (lavt antall av en type hvite blodlegemer)

Svangerskap

Infeksjon i svangerskap kan føre til misdannelser

Diagnose

 • PCR undersøkelse av CMC DNA etter bronchial lavage, i urin, blod, spinalvæske eller amnionvæske
 • Antigen i blodprøve
 • Histologi (vevsundersøkelse, biopsi)
 • Antistoff mot CMV (IgG) forblir positivt hele livet etter infeksjon

Behandling

Ganciclovir (Cymevene) eller andre potente antivirale midler

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden