Dengue-feber Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

 

"Dengue06". Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dengue06.png#/media/File:Dengue06.png
"Denguerash" by United States Military - http://history.amedd.army.mil/booksdocs/wwii/infectiousdisvolii/chapter3figure7.jpg. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denguerash.JPG#/media/File:Denguerash.JPG

Dengue-feber (A90) (”breakbone fever”)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av dengue virus (ARBO-virus, et flavivirus).

Smitte

Overføres via mygg. Fire typer.

Forekomst

Hyppig årsak til barnedødelighet i Asia, særlig Thailand og Sør-Amerika, finnes også i Karibien (Kuba) og sør i USA. Økt kraftig siden 1960-årene: Mellom 50 og 528 millioner infiseres årlig.Hyppigste virussyk dom som turister importerer fra tropene!

Inkubasjonstid (fra infeksjon til symptom)

2 – 10 dager

Symptomer

 • Over 90% er uten symptomer eller som influensa-lignende
 • Mindre enn 10% får høy feber:
  • 1. stadium 1-2 dager med høy feber og svetterier
   • Sterke leddsmerter i virvelsøyle, armer og ben (”breakbone fever”).
   • Bradykardi (langsom puls)
   • Hodesmerter mest bak øyne
   • Bitter metallsmak i munnen
   • Viral myositt kan forekomme
  • 2. stadium (etter 4-5 dager)
  • 3. stadium etter 5-6 dager inntreffer bedring som varer i flere mnd

Komplikasjoner

 • Særlig barn kan få super-infeksjon med ulike denguevirus-arter
 • 2% får trombocytopeniske blødninger (med for lavt antall blodplater)
 • Meningoencephalitt (betennelse i hjernen)
 • Forbigående synsforstyrrelser ved øyeaffeksjon (retina)

Differensial Diagnoser / lignende sykdommer

Diagnose

 • Anamnese og undersøkelsesfunn
 • Blodprøver
  • Litt leukopeni (lavt antall hvite blodlegemer)
  • Relativ lymfocytose (økt antall av en type hvite blodlegemer)
  • Trombocytopeni (lavt antall blodplater)
  • Transaminaser (leverenzymer)
  • Virus-RNA
  • Antistoff

Behandling

 • Symptomatisk, væske intravenøst
 • Blodtransfusjon i alvorlige tilfeller
 • Ikke acetylsalizylsyre (ASA) pga blødningsrisk

Prognose

 • Gode leveutsikter ved første infeksjon
 • Immunitet varer i få måneder og ingen kryssimmunitet mot andre arter
 • Neste infeksjon er mer alvorlig
  • 20% dødelighet hvis ubehandlet
  • Barn har dårligst prognose

Forebygging

Unngå mygg, Klimaanlegg. Det forskes på vaksiner, men de er ikke tilgjengelige ennå (pr 2017)

Litteratur

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden